Jiná pověst praví, že na kopci zvláštní byliny rostou, jedu jsou plné a záhady falešné přináší. Původní stavba vidět byla daleko a vladařským choutkám dlouho odolávala.

Dochované písmo praví, že 30. 8. 1815 slavnost na kopci zvučná, však smrtí končila sláva, když těžké dělo prasklo a střepiny zrádné dokonaly dílo zkázy.

Poznáte, kde jsme fotografovali?O 160 let později stopy předků zahlazeny jsou jak otisk dlaně v písku po dlouhém dešti. I vinice zdravé pohltil čas, jen vítr písničku smutnou dál lidem zpívá.

Už víte, kde jsme fotili? Pokud ne, přidám hlavolam. Člověk horu obnažil, pokořil tu krásnou stráň, kde na jaře zlato svítí v puklinách a skřítkové drží kámen v objetí.

POZNALI JSTE? Dřevěný kříž byl postaven v roce 2006 na Mariánské skále, v místě, kde stála barokní kaple Navrácení Panny Marie. Původní stavba byla postavena v roce 1680 jako poděkování, že městu se vyhnul mor. Za vlády Josefa II. měla být kaple stržena, ale místní šlechta ji zachránila. V roce 1815 byla opravena a slavnostně otevřena pro veřejnost. Při oslavě došlo k roztržení děla a usmrcení jedné osoby. Na jižních svazích Mariánské skály byly plodné vinice až do roku 1820. V roce 1976 byla stará kaple zlikvidována.