Impulsem pro konání akce byl nápad sbormistryně Ústeckého dětského sboru UJEP Martiny Zemanové. Pořadatelé koncertu chtějí jeho výtěžek předat formou šeku jednomu handicapovanému dítěti z Ústecka, pomoci tak jeho rodině financovat terapii či pomůcku, kterou nehradí zdravotní pojišťovna, a zlepšit tím kvalitu jeho života. Tento nápad velmi pozitivně přijala Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistického úřadu, a tak postupně začal vznikat tým, který celý koncert připravuje.

Pořadateli akce jsou Ústecký dětský sbor UJEP, Nadační fond Porta Bohemica a Pedagogická fakulta UJEP. Na koncertě se představí Ústecký dětský sbor UJEP, Daniela Šinkorová, Věra Martinová, David Deyl, Josef Alois Náhlovský a Josef Mladý. Moderování programu se ujme populární herec Jan Šťastný.

Důvěryhodnost benefičního koncertu bude podtržena promítnutím krátkého dokumentu o dítěti, jemuž je koncert určen. Divák tak uvidí, ke komu putují jeho peníze. Na samém konci koncertu bude dítě s rodinou představeno přímo na jevišti ústeckého divadla a organizátoři koncertu mu předají šek.

Aby byl splněn cíl koncertu, je třeba zaplnit divadlo do posledního místa. Proto vznikla myšlenka věnovat koncert konkrétnímu člověku, dětem v dětském sboru ukázat, že i ony mohou pomoci potřebným, přestože samy ještě nevydělávají peníze, a umocnit tak zážitek všech přítomných o dobrý skutek.

Ceny lístků: 800 korun se vstupem na raut, 300 korun bez rautu. Lístky na koncert jsou k dostání buď v pokladně divadla, nebo na tel.: 606838287.