„Tuto školu jsem navštěvoval v letech 1942 až 1944," ohlíží se bývalý student, který 20. listopadu 2013 oslavil 85. narozeniny. „Školu jsem ovšem dokončil až po válce. Maturoval jsem zde po tříletém dálkovém studiu v roce 1959," vysvětluje Ústečan, který je stále aktivní také v kultuře. Zpívá v Ústeckém pěveckém sboru.

V rámci vyučování se na akademii v pátek žáci seznámí s poutavým vyprávěním bývalého studenta, který sepsal své paměti do knihy „Aca Story se vzpomínkami na minulost." Ta německy vycházela v mnichovském měsíčníku Aussiger Bote.

V memoárech zachycuje autor vývoj obchodní akademie pravdivě, a to na pozadí historických i politických událostí od období Rakousko-Uherska po současnost. Tato publikace byla přeložena učiteli německého jazyka do češtiny a studenti Obchodní akademie z Pařížské ji dostali k dispozici. Stala se tak zajímavým zpestřením výuky.