Happening však nebyl první, nýbrž se jednalo dokonce již o šestý ročník této akce.

Po krátkém přivítání a úvodních slovech dostala každá třída jednoho zaměstnance knihovny jako svého průvodce celou soutěží. Předem vybraná pětice žáků z každé školy reprezentovala třídu a plnila úkoly po celé knihovně.

Za naši školu, ZŠ SNP 6, to byli L. Kůtka, M. Sýkora, P. Grunt, D. Kutová a V. Táchová. Zbývající žáci třídy 9. B však nezůstali pozadu a také se s chutí dali do soutěžení, neboť i pro ně byly připraveny úkoly za body, které také rozhodovaly o výsledku.

DEVĚT ÚKOLŮ

Úkolů bylo celkem pět, mezi nimi například stavění co nejdelšího domina z knih, tvoření českých slov ve hře zvané Kris Kros, vědomostní kvízy o Karlu IV. či skládání puzzle. Mezi jednotlivými úkoly nechyběla ani svačina v podobě chutných koláčů, rohlíků a teplého čaje. Po splnění všech úkolů se v hale opět sešly všechny třídy a nastalo napínavé vyhlášení vítězné školy.

Jaká byla naše radost, když jsme slyšeli svá jména při vyhlášení vítězů! Za velkého potlesku jsme získali roční legitimace do knihovny zdarma. Soutěž si však užily všechny zúčastněné školy, a to i díky nově nabytým vědomostem. Celá akce byla součástí projektu Týden knihoven.

Magda Zavoralová, 9. B