Zoo Ústí nad Labem vznikla ze soukromé ptačí rezervace Heinricha Lumpeho, která byla zaměřena hlavně na ochranu volně žijícího ptactva. V areálu postupně vznikaly výběhy a expozice pro zvířata místní fauny, které později nahradily hlavně exotické druhy.

K ODCHOVU POTŘEBUJÍ KLID

„Momentálně chováme 52 druhů ptáků, ale některé z nich máme pouze v zázemí. Důvodem je preference odchovů, kdy ptáci mají klid na hnízdění a péči o mláďata. Jedná se zejména o velké papoušky rodu ara, ale i o zástupce dalších zoologických řádů a rodů,“ vysvětluje mluvčí zoo Věra Vrabcová.

Prvním druhem, u kterého se letos podařil odchov, je turako fialový, jehož domovinou jsou deštné lesy, vlhké savany a mokřady v západní části rovníkové Afriky jižně od Sahary.

Ústecká zoo chová tento druh od roku 1993, kdy získala dva páry. Matkou letošního mláděte je ještě původní 24letá samice, otcem se stal devítiletý samec, který přišel v roce 2013 ze Zoo Dvůr Králové. Samice nakladla na začátku června dvě vejce, ale jedno nebylo oplozené, takže se vyklubalo pouze jedno mládě.

Ústecká zoo poprvé odchovala vzácné majny.
První odchov v ústecké zoo: Majny si budku před hnízděním upravily po svém

„Na vejcích seděla pouze samice, ale mládě na hnízdě krmili oba rodiče. Vývoj probíhá poměrně rychle, po asi sedmnácti dnech opustilo mládě hnízdo, v té době byl s krmením dokonce samec aktivnější. Nyní je již jejich potomek samostatný a sám přijímá potravu jako dospěláci. Jde o nejrůznější druhy ovoce, speciální kuličky pro plodožravé ptáky, občas vařené vejce,“ popisuje chovatelka Andrea Gruntová.

„Mládě má zpočátku tmavé prachové peří a vypadá jako malá rozcuchaná příšerka. Nyní má přepeřené letky a ocas, ale na pestré zbarvení rodičů si musí ještě počkat,“ doplňuje chovatelka.

Dospělí turakové jsou nápadní zejména díky žlutooranžové barvě zobáku, kdy jeho horní část je protažena až na čelo a vytváří jakousi přilbu. Letky jsou purpurové, peří má lesklé modrofialové zbarvení a je zajímavé ojedinělou vlastností – obsahuje červené barvivo turacin a zelený turokoverdin, které obsahují měď a jsou rozpustné ve vodě.

ABSOLUTNÍ ŠPIČKA

Dalším úspěšným druhem jsou asijští zoborožci vrásčití, kteří letos vyvedli dvě mláďata. V chovu tohoto druhu je ústecká zoo absolutní špičkou, neboť od roku 2001, kde se odchov podařil poprvé, hnízdí rodičovský pár pravidelně a v některém roce měl mláďata dokonce vícekrát.

Kromě původního páru, který do zoo přišel v roce 1992, a jejich dvou letošních mláďat chová ústecká zoo ještě druhý, mladý pár, takže s celkovým počtem šesti jedinců má nejvíce jedinců v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

Korálovka sedlatá sinalojská
Exotárium ústecké zoo zažívá opravdový babyboom

„Odchovy nejsou zdaleka žádnou samozřejmostí, za posledních dvanáct měsíců se kromě naší zoo dvěma mláďaty může pochlubit pouze Zoo Rhenen. Podle údajů www.zims.species360.org je momentálně ve dvaceti evropských zoologických zahradách chováno 47 jedinců, z toho je 23 samců, 19 samic a 5 ptáků dosud nezjištěného pohlaví. Naše odchovy v minulosti odcestovaly do takových zoo jako je např. Zoo Jersey, Zoo Paignton, Zoo Alphen, Zoo Bristol a další,“ sděluje Věra Vrabcová.

Zoborožec vrásčitý obývá pralesní oblasti Jihovýchodní Asie, konkrétně žije na ostrově Borneo, Sumatra a na Malajském poloostrově. Přesná velikost populace není známa, ale početní stavy mají klesající trend.