Úkolem správní rady je především dohled nad hospodařením a nakládáním s majetkem univerzity. Má také například předkládat návrhy vedoucí k rozvoji a zlepšování chodu instituce.

Pohled na zrekonstruovanou pozemní komunikace II/262 (Starý Šachov – Děčín).
Za úspěšný projekt získal Ústecký kraj stamilionovou dotaci

Hlas hejtmana ve správní radě přispěje k dalšímu posílení dlouhodobé spolupráce mezi Ústeckým krajem a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Povede k vyššímu zapojení univerzity do transformace regionu i k využití jejích odborných výstupů v tomto procesu. Především pak k uplatnění absolventů školy v rámci regionu.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.