Společně jednali o možnostech navázání spolupráce Ústeckého kraje s Maďarskem i o aktuálních otázkách ve světě i České republice. Během schůzky byl velvyslanci krátce představen Ústecký kraj, činnost Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje či aktivitách maďarské národnostní menšiny v regionu. Zásadním bodem jednání bylo vytipování oblastí, ve kterých by mohlo Maďarsko s Ústeckým krajem navázat spolupráci. Mezi nimi dominuje oblast školství, cestovního ruchu a kultury.

Během přátelské návštěvy se velvyslanec Maďarska zmínil o své účasti na posledním ročníku mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte, kterou organizuje Základní umělecká škola Evy Randové v Ústí nad Labem. Ocenil nejen mladé virtuózy, ale i organizátory soutěže. Rád by se také zúčastnil Barevného regionu, festivalu národnostních menšin.

Náměstek hejtmana Jiří Kulhánek, spolu s dalšími odborníky hovořil o přednostech dotačního programu.
FOTO: Na podporu prevence kriminality u dětí dá kraj deset milionů korun

V závěru jednání připojil velvyslanec András Baranyi svůj podpis do pamětní knihy Ústeckého kraje. V České republice působí v rámci své diplomatické mise od roku 2022 a v Ústeckém kraji již stihl navštívit například Říp, hrad Střekov či kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Kromě dalších turisticky zajímavých míst plánuje navštívit také například Inovační centrum Ústeckého kraje.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.