Hry ústeckého Činoheráku budou pod hlavičkou města. Herci i techničtí zaměstnanci budou od července pracovat v příspěvkové organizaci Činoherní studio. Té zastupitelé schválili dotaci 6,345 milionu korun.

Dohodu vyjednal během posledních dní náměstek primátora Jiří Madar. „Je to cesta jak Činoherák v Ústí zachránit," uvedl. Není to podle něj řešení ideální, ale průchodné.

Přijali kompromis

Ředitelka spolku Činoherák Ústí Tereza Silbernaglová tvrdí, že herci i techničtí zaměstnanci preferovali dotaci. Když ale začalo být jasné, že ta nejspíše neprojde, souhlasili s kompromisem náměstka Madara. „Trváme ale na řadě věcí, které zajistí nezávislost," uvedla Silbernaglová. Jednou z nich je nově pověřená ředitelka příspěvkové organizace Kamila Zinčenková, kterou do funkce navrhli sami herci.

Podle náměstka Madara není možné dát dotaci spolku, protože zákon říká, že lze poskytovat dotace projektové, tedy v grantech a nikoli individuální. „To je naprostá lež," prohlásil zastupitel Martin Hausenblas. Za pravdu mu dal i vedoucí právního oddělení magistrátu.

Zastupitel a herec Činoheráku Jaroslav Haidler tvrdí, že herci nakonec podlehli nátlaku a ustoupili. Z pragmatismu a zoufalství. „Chtěli hrát," vysvětlil. Proto také jako jediný z opozice bod podpořil. Návrh dát spolku dotaci nakonec neprošel.

Někteří zastupitelé i veřejnost se ptali, proč současné vedení upřednostňuje příspěvkovou organizaci a ne dotaci spolku. Podle nich může spolek mnohem lépe žádat o různé dotace. „I příspěvková organizace může," argumentoval Madar.

Brněnský model

Do konce léta má projektový tým připravit návrh na fungování příspěvkovky podle takzvaného brněnského modelu. Ten má zajistit. že do řízení nebudou zasahovat politici. Až bude přijat zákon o veřejně prospěšné instituci v kultuře, má se přetransformovat na tuto formu.

Podle zastupitelky Ireny Moudré není jasné, co bude s Hraničářem, který spolek opravil. Náměstek Madar tvrdí, že může požádat o dotaci.