„Pro univerzitu je tento podpis nesmírně důležitý a dá se nazvat historickým mezníkem. Čekali jsme na něj šest let,“ upozorňuje rektor UJEP.

Investiční záměr pro novostavbu Centra přírodovědných a technických oborů UJEP byl zařazen do financování MŠMT v rámci ISPROFIN ve výši 550 mil. Kč rozhodnutím vlády ze dne 31. 8. 2011. Celková suma zahrnovala financování přípravy území pro novostavbu, přípravnou i realizační fázi.

Akce nesoucí název „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP“ si od té doby prošla mnoha komplikacemi, se kterými se UJEP musela vypořádat.

UJEP se rozhodla jít při hledání autora studie cestou skutečně kvalitního architektonického návrhu. „Vědomí odpovědnosti vůči ústecké veřejnosti a snaha zajistit pro kampus kvalitní návrh i architektonicky hodnotnou studii, přiměly předchozí vedení univerzity k tomu, že se spojilo s Českou komorou architektů a vyhlásilo soutěž o návrh. Byla to sice cesta zdlouhavější, ale garantovaná samotnými architekty a vedoucí ke kvalitnímu výsledku,“ říká Martin Balej.

Ke zveřejnění výsledků soutěže o návrh došlo dne 20. 7. 2015, na prvním místě se umístil návrh prof. Ing. arch. Petr Pelčáka. Na projektové dokumentaci vítězného návrhu pracoval tým prof. Pelčáka do konce března 2017. UJEP následně vyhlásila veřejnou zakázku na dodavatele stavby.

„V době práce na projektové dokumentaci se situace na trhu pozemního stavitelství významně změnila a rozdíl rozpočtové ceny projektanta a následných nabídkových cen potenciálních dodavatelů stavby byl markantní,“ upozorňuje kvestor UJEP Ing. Leoš Nergl. „První zadávací řízení na dodavatele stavby muselo být zrušeno, neboť nabídku podal pouze jeden účastník s cenou, která převyšovala možnosti UJEP,“ doplňuje kvestor. 

Proto bylo vypsáno opakované zadávací řízení. Ani tentokrát nedopadly výsledky soutěže pro UJEP lépe. Univerzita obdržela 3 nabídky, z nichž nejnižší cena činila dokonce 700 mil. korun, tj. o 150 mil. korun nad částku, kterou UJEP disponovala. Rektor UJEP se tehdy obrátil jak na ministerstvo, tak na univerzitní senát.

„Jsem velmi šťastný, že nám ministerstvo školství v osobě ministra Roberta Plagy schválilo žádost o navýšení státní dotace pro tuto stavbu o 123 mil. korun. Bylo to významné rozhodnutí, které nám rozvázalo ruce a umožnilo pokračovat ve stavbě,“ děkuje rektor Martin Balej ministerstvu školství.

 V připravované budově CPTO bude situována Přírodovědecká fakulta UJEP a částečně Fakulta životního prostředí UJEP, která bude využívat specializované laboratoře a jejich vybavení. Vysoce specializované přístroje budou využívat především studenti doktorského studia a akademičtí pracovníci pro svoji vědeckou a tvůrčí činnost, případně studenti ostatních fakult pro své závěrečné práce.