Po dokončení rekonstrukce začne město postupně obnovovat povrchy v ulici U Nemocnice a poté v Purkyňově ulici od Riegrovy až po Vrchlického. Ocelový vodovodní řad má trhliny a netěsné spoje, kanalizace vykazuje kromě koroze i díry ve dně, chemické narušení a praskliny. Proto SVS jako investor rozhodla o rekonstrukci kanalizace v celkové délce 235 metrů a vodovodu dlouhého 117 metrů.

Ilustrační foto.
Nová technologie pro odstranění léčiv z vody se představí veřejnosti

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 23. června 2024. Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2024 naplánovala SVS celkem 19 staveb v celkovém objemu 184,5 mil. korun bez DPH.

Poruchový vodovod v Jablonném bude do léta zrekonstruován.
FOTO: Poruchový vodovod v Jablonném bude do léta zrekonstruován