Milan Trněný, člen představenstva CPI Park Žďárek, podal žádost o výjimku z ochrany 18 chráněných, či ohrožených druhů fauny.  „Ke zmírnění a eliminaci negativních dopadů na tyto druhy jsme navrhli ochranná a kompenzační opatření," uvádí Trněný v žádosti.

Pokud krajský úřad výjimku udělí, nic nebude firmě bránit ve stavbě logistického centra ve volné krajině. Redakce Deníku kontaktovala Správu CHKO Labské pískovce. Právě ta v minulosti neudělila společnosti výjimku z ochrany. Od té doby se změnily kompetence a o udělení výjimek rozhoduje  odbor životního prostředí krajského úřadu. „Bohužel, kraj nás kvůli tomu nekontaktoval, dozvěděl jsem se o tom teprve dnes. My jsme jen poradním orgánem," uvedl v úterý Petr Kříž ze správy CHKO.

Ohrožené druhy

Kriticky ohrožené: strnad luční, skokan skřehotavý, zmije obecná, střevlík zlatitý

Silně ohrožené: chřástal polní, čolek obecný, žluva hajní, ještěrka obecná, slepýš křehký, modrásek bahenní, modrásek očkovaný

Ohrožené: bramborníček hnědý, ropucha obecná, ťuhýk obecný, užovka obojková, prskavec větší, svižník polní, mravenec

CPI přitom podala žádost už 8. října, tedy těsně před volbami. Ovšem, politikům se plán na logistické centrum také příliš nezdá. Třeba Oldřichu Bubeníčkovi (KSČM).

Oldřich Bubeníček (KSČM), o němž se mluví jako o budoucím možném hejtmanovi, byl včera informací o stavbě nemile překvapen. „Nemám o tom bližší informace, ale pokud by to měla být obrovská stavba ve volné přírodě u Libouchce, tak bychom se k tomu stavěli zdrženlivě," řečeno diplomaticky.

Ostatně, proti stavbě logistického centra se v minulosti zvedl obrovský odpor. Petici proti ní podepsalo zhruba tisíc lidí, tedy většina obyvatel Libouchecka. Nelíbilo se jim například, že by k dost tak už kamiony zatížené obci měly přibýt další tisíce měsíčně, nehledě na další dopady.

Podle Mariana Páleníka ze společnosti Přátelé přírody, která se ve sběru podpisů angažovala, je pointa v tom, že dřív bylo toto rozhodnutí v kompetenci správy CHKO.

„CPI nedostalo výjimku od CHKO Labské pískovce," řekl Páleník. „Potom se naši poslanci rozhodli změnit zákon a dát kompetence krajským úřadům. Jsem přesvědčen, že si to vylobbovali přesně takoví investoři, jako je CPI."

Podle Páleníka se stav lokality nezměnil, a tedy by krajský úřad měl rozhodnout stejně, jako CHKO. „Ale vsadím boty, že tu výjimku dostanou, a soud ji pak zruší. Vzhledem k tomu, jak KÚ rozhoduje, ušetřili bychom peníze, kdybychom ho zrušili, protože stejně všechna jeho rozhodnutí soud zruší, jelikož jsou nezákonná."

Krajský úřad na dotazy Ústeckého deníku ohledně Žďárku a udělení výjimek doposud neodpověděl.