Hlavní architekt krajského Ústí nad Labem Vladimír Charvát přišel o razítko. Na tři roky. O pozastavení autorizace do srpna 2021 rozhodl v disciplinárním řízení Stavovský soud České komory architektů (ČKA), jejímž je Charvát členem. Na věc upozornila občanská iniciativa ID Ústí.

Kvůli čemu přesně architekt Ústí o kulaté razítko přišel, není zřejmé. „Ke konkrétní osobě se nemůžeme kvůli ochraně osobních údajů vyjadřovat,“ sdělila mluvčí ČKA Tereza Zemanová. Komora má kolem čtyř tisíc členů. V loňském roce dle výroční zprávy pozastavila autorizaci jen třem architektům, a to na 1 až 2 roky.

MIMOŘÁDNÁ ZÁLEŽITOST

„Jde o mimořádnou záležitost. Obecně se dá říci, že pokud s někým takové řízení bylo vedeno a má navíc za výsledek pozastavení činnosti, došlo ze strany člena k nějakému prohřešení vůči vnitřnímu řádu ČKA, který vychází z platné legislativy,“ reagovala Zemanová.

Podle té není pro architekty v České republice členství v komoře povinné. „Uchazeč o členství si udělá autorizační zkoušky, tři roky vykonává praxi pod odborným dohledem jiného autorizovaného architekta a následně se stává členem ČKA. Tím získá kulaté razítko, které je stěžejní pro komunikaci s úřady, což vyplývá ze stavebního zákona. V momentě, kdy spolu budou například pracovat dva architekti a ani jeden z nich nemá autorizaci, tak nemohou zaštiťovat projekty pro komunikaci s úřady,“ doplnila Zemanová.

Pro pozice ve veřejné sféře, tedy i pro Vladimíra Charváta, který pracuje na ústeckém magistrátu, není členství v ČKA povinné. „Ze služebního zákona nevyplývá, že úředník musí být člen. Když působí čistě na úřadě, autorizační razítko pro svou činnost aktivně ani nepotřebuje,“ zmínila Zemanová.

JE TO ETICKÝ PROBLÉM, ŘÍKÁ ARCHITEKT

Podobně hovoří i Ondřej Beneš, pedagog Fakulty architektury ČVUT v Praze, který zastává funkci městského architekta v Děčíně. Jak říká, odebrání razítka je spíše etický problém.

„Za jeden a půl roku, co jsem v Děčíně na magistrátu, jsem své razítko na nic nepoužil. Jiná věc je soukromá činnost, tam ho potřebuji. Nicméně jako městský architekt mám zakázané vykonávat svou profesi na území Děčína, byl by to střet zájmů. Je tedy zásadní otázkou, proč bylo razítko panu Charvátovi odňato a jaké důvody k tomu vedly,“ prohlásil Beneš.

Ústecký architekt a zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí) je členem ČKA asi rok. „Bez členství můžete být maximálně kreslič, ale nemůžete soukromě pracovat na jakékoli dokumentaci. Pro městského architekta je to jiné, není podmínkou razítko mít, protože dokumentace nevydává. Člověk se nad tím ale určitě pozastaví, proč o razítko architekt města přišel,“ reagoval Hrouda.

CHARVÁT I ÚSTECKÝ MAGISTRÁT MLČÍ

Charvát na e-mailové dotazy Deníku nereagoval a telefon nezvedal. Konkrétní nebyla ani mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová. „Situace je v řešení,“ reagovala stručně.

Charvát je odborníkem na územní plánování. Zpracoval zhruba 40 územních plánů měst a obcí. Od roku 1986 se zabývá Ústeckem, na starosti měl rozvoj měst pánevní oblasti, tzn. od Chomutova až po Děčín.

V minulosti působil také na ústecké univerzitě. Vedl například i bakalářskou práci dosavadnímu náměstkovi primátorky Ústí Pavlu Dufkovi (UFO), který ji letos v květnu na ústecké fakultě sociálně ekonomické úspěšně obhájil. Tématem práce byla analýza územního plánu města Bílina.