„Pro vypouštění vody z laguny v parku byla udělena Krajským úřadem Ústeckého kraje výjimka ze zákazů zákona o ochraně přírody a krajiny. Při vypouštění je prováděn odchyt a následně transfer zvláště chráněných druhů živočichů pod dohledem odborníka," říká vedoucí odboru životního prostředí Jana Šrutová s tím, že mezi živočichy je například skokan skřehotavý, čolek obecný či ropucha obecná.

Na vyčištění a odvoz obojživelníků má obvod čtrnáct dnů. „Zkontrolujeme také vodní technologie a lagunu opět napustíme. Chceme vše stihnout do 4. září, kdy tady proběhne Den Severní Terasy s módní přehlídkou," upřesnila starostka Renáta Zrníková.

ZVAŽUJÍ ZÁKAZ KOUPÁNÍ

Práce provádějí veřejně prospěšní pracovníci, kteří rozbitá barevná světla a zničené technologie musí vyměnit. Poničily je zejména místní děti, které se ve vodě koupají. Jak doplnila Zrníková, úřad kvůli tomu zvažuje, že koupání na laguně zakáže.

„Nevadilo by nám, kdyby si sedly na okraj a cákaly si nohy, ale pletou si to s koupalištěm. Do budoucna budeme muset osadit okolí laguny cedulkami se zákazem vstupu do vody. Bránili jsme se tomu, nevypadá to dobře, když jsou všude zákazové tabulky, ale nedá se nic dělat," doplnila starostka. Voda navíc ani nesplňuje hygienické normy ke koupání.

Místostarostovi centrálního obvodu naopak veřejné koupání nevadí. „Od roku 2014, kdy z kašen na Lidickém náměstí ukradli světla, neevidujeme žádnou další krádež, ani poškození. Nikdy bych nesouhlasil s tím, aby se koupání v kašnách zakázalo, k létu to patří," podotkl místostarosta Ústí Karel Karika.