V zákulisí se ale už dávají dohromady scénáře, jak by nová série hry o magistrátní trůny mohla vypadat.

STAROSTA OBVODU AŤ NENÍ RADNÍM

„Zastupitelé za PRO!Ústí jsou připraveni jednat o novém vedení města, aby minimalizovali dobu, kdy po nedávném rozpadu rady vedené primátorkou Nechybovou přešly na zastupitelstvo kompetence radních, čímž se komplikuje chod města," uvedl zastupitel Martin Hausenblas.

Ten například požaduje, aby starostové městských částí nemohli být radními magistrátu z důvodu střetu zájmů. Chce také, aby radu tvořili primátor a čtyři náměstci s tím, že gesce mohou nabývat pouze uvolnění radní.

„Zpětně vnímáme jako chybu svěřovat neuvolněným radním kapitoly agendy města, jelikož neuvolněný radní nemůže věnovat agendě potřebný čas a prostor. Radní je pak přetížen a agenda trpí. Počet náměstků také musí odpovídat velikosti města, rozsahu a stavu agendy. V porovnání s ostatními městy je Ústí na dolní hranici počtu," podotkl Hausenblas.

TOMKOVÁ NÁVRAT DO RADY NEVYLUČUJE

Jedním z potenciálních partnerů PRO!Ústí by mohlo být nové hnutí Vaše Ústí.

„Opakovaně jsme deklarovali, že nevylučujeme spolupráci s nikým. Jednání jsou od toho, aby si všichni zástupci sedli a došli ke shodě, diktovat si podmínky včetně personálních považujeme v tuto chvíli za nešťastné," sdělila za Vaše Ústí starostka Neštěmic Yveta Tomková, která v únoru rezignovala na post radní pro bezpečnost Ústí. Nedávno se však nechala slyšet, že opětovné angažmá v radě města nevylučuje.

Sama primátorka Věra Nechybová zatím stále cítí určité zklamání z nedávného jednání zastupitelstva. Nikdo ze zastupitelů totiž nenavrhl kandidáty na doplnění rady města.

„Vedli jsme již před konáním zastupitelstva několik týdnů celou řadu jednání, jednali jsme opakovaně u kulatého stolu. Velmi mě zaráží, že nikdo neměl chuť pracovat ve prospěch Ústečanů a podílet se na chodu města. Jsme samozřejmě opět připraveni jednat, aby se noví radní dovolili, bohužel tuto šanci jsme zastupitelům již dávali. Nikdo nevyužil," reagovala Věra Nechybová.