Čerpací stanice leží v západní části Hrádku nad Nisou – Loučná na levém břehu řeky Lužická Nisa. Částečně se jedná o nadzemní objekt, ve kterém je umístěn elektrorozvaděč. Technologická část je umístěna v podzemní jímce. ČSOV je vybudována s mokrou jímkou, ve které jsou umístěna dvě čerpadla. V roce 2001 proběhla rekonstrukce stavební části objektu, technologická část je ale již opotřebená. Čerpadla jsou zastaralá a armatury vhodné k výměně, proto přikročila Severočeská vodárenská společnost (SVS) k rekonstrukci.

Valná hromada Severočeské vodárenské společnosti.
Severočeské vodárenství je v dobré kondici, rok 2022 byl úspěšný

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. května letošního roku, podle smlouvy o dílo má být dokončena do 30. listopadu 2023. Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 241,2 mil. korun bez DPH.

Hrádek nad Nisou bude mít zrekonstruovanou čerpací stanici odpadních vod.Hrádek nad Nisou bude mít zrekonstruovanou čerpací stanici odpadních vod.Zdroj: Hrádek nad Nisou v obrazech