Majetková komise Města Ústí nad Labem doporučila schválit převzetí šesti vzácných hrobek pod svou správu. Nyní záměr budou projednávat zastupitelé města.

Redakce Deníku vyfotografovala současnou podobu těchto hrobek, které jsou většinou v dezolátním stavu. O jaké hrobky se jedná?

Hrobka Johanna Schichta na střekovském hřbitově

Johann Schicht byl český podnikatel německé národnosti a jeden z nejvýznamnějších průmyslníků české části rakousko-uherské monarchie. V severních Čechách vlastnil firmu, která provozovala několik továren na mýdlo. Zásluhu má na přesunu sídla rodinné mýdlárny z Rynoltic do Ústí nad Labem.

close Hrobka Johanna Schichta na střekovském hřbitově. info Zdroj: Deník/Vladimír Mayer zoom_in Hrobka Johanna Schichta na střekovském hřbitově. Roku 1891 si Johann Schicht zaregistroval legendární logo pro mýdlo s jelenem.

Vznik rodinné hrobky lze ohraničit rokem úmrtí Johanna Schichta 1907 a datací 1912 u signatury na pylonu pomníku. Výrazná secesní stavba je koncipována jako polovina kromlechu a zakončena po obou stranách dvojicemi figur. Má obdélné předpolí vymezené zídkami, do kterého postupně vrostlo množství novodobých drobných hrobů. Autoři H. K. Scholz a W. Pleier.

Hrobka Alexandra Wölfela na střekovském hřbitově

close Hrobka Alexandra Wölfela na střekovském hřbitově. info Zdroj: Deník/Vladimír Mayer zoom_in Hrobka Alexandra Wölfela na střekovském hřbitově. Alexander von Wölfel byl továrníkem a ředitel Spolku pro chemickou a hutní výrobu – nejvýznamnějšího chemického podniku v celém Rakousko-Uhersku. Stál například v roce 1887 u zřízením obecní kuchyně.

Lidová jídelna měla zajišťovat hodnotnou a cenově dostupnou stravu pro ústecké pracující a školní mládež. Wölfel byl nositelem šlechtického titulu. Zemřel 9. května 1899.

Hrobka rodiny Wolfrumů na hřbitově v Krásném Březně

close Hrobka rodiny Wolfrumů na hřbitově v Krásném Březně. Pohled na kopuly zespoda. info Zdroj: Deník/Vladimír Mayer zoom_in Hrobka rodiny Wolfrumů na hřbitově v Krásném Březně. Pohled na kopuly zespoda. Rodina Carla Georga Wolfruma patřila k nejvýznamnějším ústeckým podnikatelským klanům. Podnikatel přivezl do města první parní stroj, inicioval založení novin, působil v komunální i státní politice.

Ovlivňoval společenský život ve městě, pomáhal financovat například provoz ozdravovny pro tuberkulózní pacienty, kterou na své náklady nechal postavit další ústecký obchodník - Ignaz Petschek.

Po smrti C. G. Wolfruma (30. května 1888) byly jeho ostatky uloženy ve výpravném mauzoleu rodiny Wolfrumů na starém městském hřbitově od vídeňské architektonické kanceláře Miksch a Niedzielski.

Po likvidaci hřbitova po první světové válce rodina přesunula ostatky do nové hrobky v Krásném Březně. Hrobka je dnes bohužel ve velmi zuboženém stavu. Je otrhaná a sběrači kovů z ní ukradli už všechny mosazné i železné prvky. Pořád je to ale krásná kamenná stavba, která není nijak extra porušená.

Hrobka rodiny Köhlerů na hřbitově v Krásném Březně

close Hrobka rodiny Köhlerů na hřbitově v Krásném Březně. info Zdroj: Deník/Vladimír Mayer zoom_in Hrobka rodiny Köhlerů na hřbitově v Krásném Březně. Jméno Köhler je v ústeckém okrese spjato převážně s tehdy úspěšnou stavební firmou architekta a stavitele Alwina (Aloise) Köhlera. Je tu jednoznačná vazba na ústecké významné rody, zde pohřbená Köhlerova manželka Hedvika pochází z rodu Wolfrumů. Datace na náhrobcích napovídají, že důvodem k výstavbě takto výstavní hrobky byla patrně rodinná tragédie v roce 1902. Ústřední socha znázorňuje předčasně zesnulou Köhlerovu dceru, on sám umírá o necelý rok později.

Novogotická stavba, s původně sedlovou, dnes propadlou střechou, se nachází v horní části hřbitova při ohradní zdi. Vstup má v mělkém rizalitu v ose podélného průčelí, v bocích kruhová okénka. Fasádu člení režný obklad a omítané plochy s náznakem bosáže.

Hrobka rodiny Baseltů na hřbitově v Krásném Březně

close Hrobka rodiny Baseltů na hřbitově v Krásném Březně. info Zdroj: Deník/Vladimír Mayer zoom_in Hrobka rodiny Baseltů na hřbitově v Krásném Březně. Anton Baselt je postava neznámá. Jedinou osobu se shodným jménem lze najít v seznamu zemřelých kněží litoměřické diecéze: Baselt, Anton; 30. října 1912, Kněz jubilár, osobní arciděkan, biskupský konsistoriální rada etc., farář v Bošíně.

Případnou shodu data úmrtí by šlo ověřit při vstupu do interiéru po odsunutí uskladněného stolu. Avšak pravděpodobnost shody je nízká, ústřední mužská podobizna a okolní dvě ženského pohlaví spíše naznačují, že Baselt byl hlavou rodiny.

Mírně obdélná převýšená stavba s křížovou střechou akcentují nárožní fiály. Podélné fasády otevírají sdružená okna s lomenými oblouky, vstup je prolomen od jihu. V interiéru k čelní stěně přiřazen segment s křížem, který nese nápis a dataci 1906 - 1910.

Autorem je Julius Hauser, stavitel hřbitovních kaplí.

Hrobka rodiny Futerových na hřbitově v Krásném Březně

close Hrobka rodiny Futerových na hřbitově v Krásném Březně. info Zdroj: Deník/Vladimír Mayer zoom_in Hrobka rodiny Futerových na hřbitově v Krásném Březně. Hrobka leží v horní části hřbitova a její dominantou jsou tři sochy. Velký anděl drží v náručí malé dítě. Třetí socha je hodně poničená. Písmo na náhrobku nejde příliš přečíst, datum úmrtí je po roce 1920.