Žáci se mohou těšit na nové třídy, hřiště, předměty i zdravější stravování. Pozadu však nezůstanou ani vysoké školy v regionu. Otevírají unikátní obory.

Bezlepková dieta asi nebude

Na všech školách v zemi začne od 1. září platit vyhláška zakazující prodej cukrovinek a jiných nezdravých potravin v automatech a bufetech. Automaty by měly zmizet, nebo nabízet jen zdravé výrobky. Už loni v dubnu je zrušila ZŠ nám. E. Beneše ve Varnsdorfu. „Dětem nabízíme Mléčný program a dotovaný program Ovoce do škol," říká ředitel školy Václav Zemler.

Žáci na ZŠ Kamenická v Děčíně si zase v době obědů mohou vybírat z ovocně-zeleninového baru, který se letos dočkal vylepšení. Jídelna na ZŠ Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem oproti tomu kvůli nízkému zájmu pozastavuje bezlepkovou dietu.

„Budeme ji nadále nabízet při minimálním počtu pěti strávníků. Děti musí donést lékařskou zprávu o nutnosti dodržování diety," uvádí vedoucí jídelny Václava Sedlmayerová.

Zahradníky čeká víc praxe

Nový obor pod názvem Zahradnické práce otevírá Střední škola zahradnická a zemědělská v Děčíně.

„Je určen především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Neučí se v něm cizí jazyk, je více orientován na praxi, ale výsledkem je také výuční list v oboru," popisuje ředitel školy Libor Kunte.

Dětem, které zajímají květinové vazby, práce s přírodním materiálem a zdobení stolu, škola od září opět nabídne kroužek Aranžování květin. Chybět nebude ani kroužek pro včelaře či chovatele akvarijních a terarijních živočichů.

Nepovinný zdravotní tělocvik

Ústecká ZŠ Vojnovičova nově zavádí nepovinnou zdravotní tělesnou výchovu. Bude probíhat před vyučováním nebo odpoledne. „Obsahem hodin bude protahovací, posilovací a relaxační cvičení, prvky jógy pro děti nebo cvičení s velkými míči," říká ředitelka školy Jana Linhartová.

Škola také dokončila kantýnu, má novou čítárnu a učebnu pro žáky, kteří potřebují individuální přístup.

Zajímavou novinku má pro studenty Gymnázium Teplice. Žáci i učitelé se mohou těšit na několik setkání, videokonference i chatování se studenty z dalekého Islandu. S tamější školou chce gymnázium rozšířit využití moderních technologií ve výuce, hlavně u přírodních věd.

Delší prázdniny v Libouchci

Řada základních a mateřských škol v Ústí nad Labem prošla rekonstrukcí. Nová jsou okna na ZŠ Anežky České i v MŠ Vojanova, ta prodělala i opravu střechy a kompletní zateplení. Školní hřiště na ZŠ a MŠ SNP má nový trávník, ZŠ Pod Vodojemem opravila čtyři sociální zařízení. Chlapecké toalety jsou v novém i na ZŠ Školní náměstí.

Střední průmyslová škola stavební a technická v Ústí nad Labem se pyšní nově vybavenými PC učebnami, novými stroji v dílnách a vybavením pro autoobory, kovoobory, ale i školní kuchyň.

Žáci základní školy v Libouchci půjdou do školy až 7. září. Stále se totiž rekonstruuje školní budova.

Nové obory pro vysokoškoláky

Novinky připravují i vysoké školy v regionu. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na podzim otevře unikátní doktorské studium Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání. Zájemci se do něj stále mohou hlásit, uzávěrka přihlášek je až 18. září.

„S rozvojem motivace k přírodovědnému vzdělávání je třeba začít od začátku školní docházky, proto naše fakulta jako první v Česku přichází s tímto unikátním doktorským studiem," vysvětluje děkan PF UJEP Pavel Doulík.

Atraktivní tříletý bakalářský obor s názvem Kriminalisticko právní specializace studentům v novém semestru nabídne i Vysoká škola finanční a správní v Mostě. Kromě teorie se studenti seznámí s konkrétními případovými studiemi, naučí se vyhledávat a zajišťovat stopy na místě činu nebo provádět výslech. K předmětům budou patřit i Forenzní psychologie či Soudní psychiatrie a sexuologie.