Seminář přinášející nejžhavější trendy ve výuce tělesné výchovy se zaměří hlavně do oblasti kinantropologie. Jeho účastníkům, převážně učitelům tělesné výchovy základních, středních a vyšších odborných škol, se dostanou nejen nejnovější informace v této oblasti, ale také si sami vyzkouší nevšední originální přístupy k práci s dětmi v hodinách tělocviku a zdravému fyzickému rozvoji vůbec.

TěloÚstí 2018 se koná od středy 12. do pátku 14. září. „Stejně jako každý rok, i letos se nám podařilo do Ústí zajistit špičkový lektorský tým. Všichni jsou v mnoha ohledech specifičtí a jedineční a svým přístupem přispějí k oživení pedagogického procesu na školách,“ říká garant akce Jan Kresta.

Hlavními lektory akce v roce 2018 jsou Jan Onder (mistr ČR v latinsko-amerických tancích, dvojnásobný vítěz StarDance, pedagog a tanečník), Petr Koukal (několikanásobný mistr ČR v badmintonu a účastník Olympijských her) a Pavel Zacha (otec, který vychoval syna pro hokejovou NHL, právník a autor výchovné filozofie Kamevéda).

Jednotlivé lekce budou probíhat na několika místech – ve Sportovní hale PF UJEP a ve výukovým prostorech v kampusu, outdoorové aktivity pak v okolí Telnice.

„Účastníci jsou instruování, aby s sebou vzali nezbytnou výstroj a výzbroj, jakou jsou např. cvičební úbor pro všechny typy aktivit, badmintonovou raketu a míček, teleskopické hole na Nordic walking, kolečkové brusle a běžecké hole na bruslení či šátek na oči pro lekci fotbalu pro nevidomé,“ vypočítává Jan Kresta.

Tematika semináře je i v roce 2018 rozsáhlá a dotkne se oblastí gymnastiky a tance, pohybových her, badmintonu, outdoorových aktivit, blind footballu (fotbal nevidomých), běžeckého lyžování, olympijského víceboje, karate, psychomotoriky či kamavédy.

Co se týče hvězdných lektorů, pak se účastníci semináře mohou těšit na praktickou lekci Jana Ondera „Další trocha tance v tělesné výchově“, Pavel Zach se bude věnovat aspektům práce s nejambicióznějšími dětmi a Petr Koukal přijede s ukázkou badmintonu ve školní tělesné výchově.

Další lektorující však také stojí za pozornost! Olympionička Irena Kolaříková se zaměří na vybrané aspekty gymnastiky v tělesné výchově, mezinárodní rozhodčí blind footballu Jan Kresta pohovoří o fotbalu nevidomých v praxi a zároveň o pozici učitele tělesné výchovy v roli rozhodčího sportovních her vůbec, lektor běhu s holemi Milan Kůtek přiveze téma Nordic runing (běh s holemi), Martin Nosek z KTVS seznámí s novinkami v běžeckém lyžování.

Další olympionik a atletický mistr ČR Štěpán Janáček se zaměří na olympijský víceboj v teorii i praxi, trenérka aerobiku Iva Mrňáková vyzdvihne přínos zařazení aerobiku nejen do školní tělesné výchovy, Tereza Loukovou z katedry psychologie PF UJEP předvede psychomotorické činnosti aplikovatelné do tělesné výchovy na základních školách a známý ústecký trenér a mezinárodní rozhodčí karate Josef Rajchert přednese téma „Vybrané aspekty úpolových sportů se zaměřením na karate“.

„Seminář je pořádán v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle akreditace MŠMT a je určen nejen pro učitele tělesné výchovy, ale také pro volnočasové pracovníky a další zájemce z veřejnosti. Každý účastník obdrží osvědčení o úspěšném absolvování,“ uzavírá Jan Kresta.