Ačkoliv byl talentovaným architektem a průkopníkem moderního zemědělského stavitelství, v učebnicích se o něm moc nepíše. Ústecký historik Martin Zubík neprávem opomíjenému staviteli věnoval celou knihu. Jeho publikace Slavné stavby Theodora Petříka vyšla na začátku června.

„Theodor Petřík byl významným architektem první poloviny 20. století. Pozornost vzbudil návrhem v soutěži na přestavbu Staroměstské radnice v Praze, kde získal druhé místo, ale předběhl slavného Pavla Janáka či Josefa Gočára," představuje Martin Zubík muže, jemuž zasvětil knihu a dva roky pečlivé práce.

O průkopníku zemědělských staveb Petříkovi se dočetl v jeho nekrologu z roku 1941. „Spojení architektury a kravínů mi přišlo hodně nezvyklé. Zaujalo mě to, tak jsem se po tom pídil dál, až vznikla celá publikace," říká historik.

Podklady hledal nejen v archivech zemědělských závodů, literatuře a v článcích samotného architekta, ale materiály mu poskytla i rodina Petříkových. Náročné však bylo studium pramenů v Národním technickém muzeu v Praze, které spravuje Petříkův osobní fond. Poškodila je totiž povodeň v roce 2002.

Mravenčí práce

„Dokumenty nezachránila ani různá ošetření, kterými musely projít. Texty byly nečitelné a těžko rozluštitelné, takže to byla spíš mravenčí práce," popisuje Zubík komplikace, které ho při psaní provázely.

Kromě životopisu Theodora Petříka knižní novinka obsahuje i průřez jeho tvorbou. Prostřednictvím fotografií a doprovodného textu se čtenář seznámí s architekturou vysokou i zemědělskou.

„Mnoho objektů už dnes neexistuje, jiné jsou zchátralé. Kniha má připomenout, že ruina nějakého kravína měla kdysi velký význam a že i dnes má architektonickou hodnotu," zdůrazňuje mladý autor.

Martin Zubík• historik
• 31 letý rodák z Kolína, přes 10 let žije v Ústí nad Labem
• vystudoval obor Kulturně historická regionalistika na UJEPu
• od roku 2010 je doktorandem na FF UJEP
• pracuje jako památkář v ústeckém Národním památkovém ústavu

Historii a architektuře se Zubík věnuje už deset let. Jak sám s nadsázkou přiznává, už ani přesně neví, co ho k ní vedlo. Na Univerzitě J. E. Purkyně nyní absolvuje doktorské studium. Zaměřuje se na moderní architekturu, která je podle něj nejen uchopitelnější, ale i více kolem nás.

„Mým nejoblíbenějším stylem je individualistická moderna nebo kubismus představovaný dílem Josefa Gočára či Emila Králíčka," vyjmenovává jednatřicetiletý expert na moderní stavitelství.

Přestože neexistuje žádný univerzální návod, Zubík stavbu hodnotí podle kontextu, do něhož je zasazena, kompozice a detailního provedení.

„Každý objekt musí dodržet měřítko, nemůže příliš převyšovat okolní budovy. Oceňuji však rafinovanost při navrhování průčelí a oken," přibližuje Zubík, mezi jehož oblíbené ústecké stavby patří i Schichtova vila ve Vaňově.

Další knihu zatím nechystá. Chce si dát pohov a soustředit se na psaní disertace. Kniha Slavné stavby Theodora Petříka je běžně dostupná v knihkupectvích.