Kvalitu vody v soukromých bazénech si můžeme průběžně kontrolovat docela jednoduchým způsobem. Průhlednost vody by měla být vždy tzv. "až na dno". Zákal vody může být jednoduchým ukazatelem zhoršené mikrobiologické kvality bazénové vody, ale nejen ten může signalizovat zhoršenou kvalitu vody.

Ilustrční fotoZdroj: DeníkV průběhu léta, zejména po ukončení etapy horkých dnů, je vhodné prověřit kvalitu vody nejlépe v některé z akreditovaných laboratoří. Při zvýšeném zákalu doporučujeme u bazénků s objemem do 2 kubíků vody raději vodu vyměnit ihned a stěny a záhyby bazénku důkladně vyčistit. Pro bazény vybavené recirkulační úpravou doporučujeme zkontrolovat kvalitu vody i na vstupu do bazénu, zda čistící zařízení řádně funguje.

Kvalitu vody pro koupání podrobně rozebírá vyhláška MZ č. 238/2011 Sb., v platném znění. Více informací o rozborech vody si zájemci mohou přečíst na www.scvk.cz na stránce Služby, v záložce Analýzy vody.

Přehřátá města můžeme chladit stromy a vodou
Jak chladit přehřátá města? Stromy a vodou

Rozhodnete-li se vodu v bazéně zcela vyměnit, mějte na paměti, že veřejný vodovod není určen k napouštění bazénů. V případě, že jej zákazník chce využít k napuštění bazénu, je důležité, aby jej napouštěl pomalu. Vodovodní kohoutky otevřít pouze tak, jako by odebíral vodu pro jiné účely. Prudké nárazové otevření kohoutků zpravidla zapříčiní zkalení vody, v jiných případech dojde ke snížení tlaku vody v sousedních domácnostech.

Zaručenou cestou pro dosažení stoprocentně kvalitní vody a rychle napuštěného bazénu je dovoz vody cisternou od společnosti SčVK. Odpovědi na dotazy k dovozu vody či kontakt na kompetentní osoby lez získat na telefonním čísle 601 267 267 nebo 840 111 111. Případně přímo v zákaznických centrech společnosti.

Zdroj SčVK