„V posledních letech se to stalo ryze formální záležitostí, chodilo studentů čím dál méně a jediné, co je na tom bavilo, že v ten den bylo děkanské volno a oni nemuseli chodit na výuku. Ztratilo to punc slavnostního uvedení do akademické obce," uvedl proděkan.

Studenti se pobaví u zápisů do 1. třídy

Tradiční akt přijetí studenta do akademické obce vysoké školy tak nahradí jiná událost, a to „Welcome Day: Zápis do první třídy".

„Půjde o dvoudenní happeningovou akci určenou pro studenty prvních ročníků, včetně vystoupení pana děkana a mě, kapel a dalších doprovodných akcí. Navazujeme na tradici fakultních nocí, které se tady pět let dělaly s poměrně dobrým ohlasem," sdělil Škoda.

Přestože imatrikulace měly dlouholetou tradici, studenti se jich mnohdy neúčastnili. „Na imatrikulacích na bakalářském studiu jsem nebyla, protože jsem musela k doktorovi. Sice mě to trochu mrzelo, ale slyšela jsem, že ani další mí spolužáci nedorazili. Promoce na konci studia jsou podle mě důležitější," uvedla studentka PF Veronika Borovičková. To Vojta Zeman se ceremonie zúčastnil. A prý rád. „Pro ostatní to byl den volna, já si to ale nechtěl nechat ujít. Byl bych pro, aby imatrikulace zůstaly a k nim se přidal třeba i Welcome day," myslí si Zeman.

Pomůže průvodce a instruktážní video

Pro nové studenty fakulta také vytvořila několik nových informačních zdrojů. Jedním z nich je Průvodce pro prváka, který je k dispozici na internetu. Studenti v něm najdou srozumitelnou formou včetně instruktážního videa například to, jak si zaregistrovat předměty, které studijní plány jsou pro ně určené, jak se zapisovat na zkoušky a podobně.

„Ve spolupráci se studentskou unií jsme rovněž zavedli informační službu pro studenty, která bude přítomna v bývalé studovně katedry historie vedle vrátnice PF. Jde o multifunkční prostor, kam si studenti budou moci přijít dát kávu, zapojit si notebook do sítě, odpočinou si a hlavně se poradit se stálou službou, která bude připravena na zodpovězení případných dotazů," uzavřel Škoda.