Připraven byl pestrý program pro děti v podobě divadélka či soutěžních stanovišť od DDM a pro ty starší nechybělo vystoupení Vladimíra Hrona.