Do nového jde Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK). Z Klíšské ulice se stěhuje do bývalých Pozemních staveb v centru krajské metropole. Bude tak blíž svému největšímu partnerovi, sídlu Ústeckého kraje. Podpora podnikání, obchodu a inovací, která je vlajkovou lodí organizace zřízené krajem, ústeckou univerzitou a hospodářskou komorou, bude mít nejen reprezentativnější prostory. Nabídne také prostor dalším partnerům.

ICUK se do nově zrekonstruované budovy bývalých Pozemních staveb ve Velké Hradební naproti ústeckému kulturnímu domu už postupně nastěhoval a pomalu se tam zabydluje. Plán přestěhovat organizaci do větších a více reprezentativních prostor vznikl loni po nástupu nového ředitele zařízení Martina Maty. „Stávající prostory, tedy dvě kanceláře na Klíšské ulici v areálu Univerzity J. E. Purkyně, nevyhovovaly. Jak kapacitně, tak i lokalitou,“ bilancuje Ondřej Klein z marketingu ICUK.

S Matovým nástupem zároveň došlo k dalšímu personálnímu posílení týmu organizace a iniciaci i převzetí nových projektů jako zóna U Smart Zone, projekt Mobility Innovation Hub a Digital Innovation Hub. Potřeba nových prostor se tak stala de facto nutností.

Zároveň i ze strany Ústeckého kraje vyvstala potřeba, aby služby k podpoře podnikání, obchodu a inovací byly více koncentrované. „Hledali jsme tedy dostatečně velký prostor, který by umožnil fungování vícero institucí. A nabídl třeba i prostor pro pořádání akcí a prostory pro sdílené kanceláře, takzvaný coworking. A zároveň byl v centru města,“ ohlédl se Klein. Z výběru asi čtyř objektů, z nichž některé by bylo nutné i koupit, nakonec jako nejvhodnější vyšly právě rekonstruované soukromé prostory v bývalé budově Pozemních staveb v centru Ústí. „To nám umožnilo i ovlivnit budoucí podobu prostor,“ je spokojený Klein. V nové rezidenci Hradební si bude ICUK pronajímat dvě a půl patra. V takzvaném open space budou zhruba na půl patře samotné kanceláře ICUK. Další prostor obsadí kanceláře partnerů: organizací CzechInvest, CzechTrade nebo Technologické agentury České republiky.

V nové rezidenci ale najde místo i coworkingový prostor se sdílenými kancelářemi, velký eventový sál s kapacitou 150 osob a zasedací místnosti. „Zároveň máme v budově ještě další menší kanceláře, které chystáme pro zasídlení firem v projektu Mobility Innovation Hub, což bude v první fázi akcelerátor pro firmy z oblasti chytré mobility,“ zmínil Klein.

ICUK část nákladů za nájem hrazených krajem hodlá kompenzovat ekonomickou činností, jako je podnájem míst v coworkingu, podnájem kanceláří, event prostoru i zasedacích místností včetně virtuálního sídla firem.

Také na hejtmanství jsou rádi, že budou mít ICUK na dosah. „Osobně z toho mám velkou radost,“ potvrdil první náměstek hejtmana Martin Klika. „Pokud se odstěhují do centra města, svým způsobem mu to pomůže,“ je přesvědčený Klika.

Co dělá ICUK?
ICUK je se podílí na transformaci Ústeckého kraje z tradičně uhelného regionu na místo, kde budou rádi zůstávat občané, studenti i podnikatelé. „Jsme nositelem vize funkčního inovačního ekosystému v kraji a vytrvalým bojovníkem za jeho vytvoření. Svým zřizovatelům jsme zodpovědným partnerem v přípravě a realizaci strategických priorit rozvoje podnikání a znalostní ekonomiky. S rozhledem a otevřenou myslí se inspirujeme u nejlepších doma i v zahraničí, sdílíme nápady a zkušenosti s ostatními partnery v regionu a spolu s nimi tvoříme a realizujeme nová řešení podporující podnikavost, podnikání a spolupráci aktivních lidí v kraji,“ píše ICUK na webu s tím, že pomáhá místním firmám nastartovat podnikatelský sen i růst za hranice kraje.