Soutěž Inovační firma Ústeckého kraje pro rok 2022 vyhlásilo ICUK v pondělí 11. července na svých webových stránkách a sociálních sítích. Tento rok jsou vyhlášené dvě kategorie. Malé a střední podniky a velké firmy. Podmínky a pravila soutěže jsou jednoduché a stejné, jako v minulých letech. Přihlásit se může jakákoliv firma se sídlem či provozovnou v Ústeckém kraji. Malé a střední podniky musí v době podání přihlášky fungovat nejméně tři roky. Velké firmy déle než tři roky.

„Soutěž o nejvíce inovativní firmu v našem kraji pořádáme nejen proto, abychom ukázali, jak skvělé firmy tu máme, ale také z důvodu, abychom ocenili lidi, kteří za inovací stojí,“ řekl ředitel ICUK Martin Mata.

Odborná porota hodnotí inovace výrobku, služeb procesů či technologii, která nesmí být starší tří let. Výrobky, služby či technologie musí být zcela nové nebo výrazně zdokonalené. Produkty bez nové přidané hodnoty pro zákazníka soutěžit nemohou.

„Rád bych podotkl, že se do soutěže můžou přihlásit firmy i opakovaně, pokaždé však s jinou inovací,“ dodal Martin Mata.

Přihlášky je možné podávat do 11. listopadu elektronicky přes webovou stránku icuk.cz. V záložce akce je odkaz na Inovační firmu Ústeckého kraje. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne 8. prosince.
Soutěž je podpořena z projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.