Vizionáři se účastní mezinárodní soutěže inovačních nápadů pro oblast sociálních služeb. Vyhlášena byla letos v lednu v osmi zemích podunajského regionu: v České republice, Rumunsku, Maďarsku, Slovinsku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Rakousku a Německu. „Za Českou republiku soutěž spoluorganizovali partneři projektu D-Care: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a spolek Dobrovolnické centrum,“ uvedla mluvčí ústecké univerzity Jana Kasaničová.

Veřejnost se bude moci s finalisty seznámit v úterý 21. června v rámci on-line akce Transnational Smart Care networking and Co-Creation Event. Podrobnosti k přihlášení lze najít na této facebookové události

„Hledali jsme inovativní řešení a angažované jednotlivce, start-upy či firmy, které se zabývají inteligentními řešeními problémů v oblasti zdraví a péče. Do 31. ledna 2022 se do inovační soutěže přihlásilo osm organizací z Maďarska, Rakouska, Bulharska a České republiky se zájmem uspět a v budoucnu pilotovat svá chytrá řešení v regionu Ústí nad Labem,“ popsala Lenka Vonka Černá, ředitelka Dobrovolnického centra.

Poskytovatelé sociálních služeb se zaměřením na seniory a s působností zejména v Ústeckém kraji tak měli možnost definovat problémové okruhy a k nim následně najít vhodná inovativní řešení využitelná v českých podmínkách. Na druhé straně vítěz získá možnost navrhovaný produkt dotvořit a testovat ve spolupráci s regionálními aktéry.

„Mimořádně cenným benefitem pro fázi testování a validace produktu je přístup k cílovým skupinám – poskytovatelům péče a uživatelům služby a expertní konzultace v procesu spoluvytváření,“ přiblížil Tomáš Siviček, který v projektu vede tým z UJEP. Kromě toho výherce získává možnost využít označení a logo D-Care Innovation Prize Winner 2022.

Porota složená ze zástupců občanského i neziskového sektoru, poskytovatelů sociální péče a zástupců z podnikatelské sféry se usnesla na vítězném chytrém řešení bulharské společnosti Sciteco21 nazvané AI Care Alerts.

AI Care Alerts umožní bezpečný společenský život lidem se zrakovým postižením. Jeho využití sníží případné pocity osamělosti či uzavřenosti a na druhou stranu zvýší životní komfort této skupiny obyvatel.

Technologie propojuje kamerový systém s prvky umělé inteligence (AI). Lidem se zrakovým postižením umožní žít v samostatné domácnosti bezpečněji. Po zazvonění u dveří AI hlasem upozorní na návštěvníky, sdělí jejich počet, věk a pohlaví. Klient se sám rozhodne, zda takovou návštěvu pomocí vzdáleného otevírání dveří vpustí do svého domova či nikoli.

„AI Care Alerts má potenciál budoucího využití v podmínkách České republiky,“ potvrdila koordinátorka inovační výzvy Jiřina Písková. Dodala, že proces spoluvytváření zahrnoval i tři on-line workshopy.

Transnational Smart Care networking and Co-Creation Event se uskuteční 21. června 2022 on-line. Širší veřejnost se seznámí se zajímavými a průkopnickými řešeními vítězů inovační soutěže a bude zde možnost využít výměny zkušeností s výjimečnou sítí aktérů v oblasti péče a zdraví z osmi evropských zemí. „V září se pak uskuteční poslední validační workshop s vítěznou společností Scitecto21 nad vypracovaným business model canvas, který finalizuje budoucí uplatnění jejich chytrého řešení v České republice,“ uzavřela Jiřina Písková za tým D-Care Česká republika.

Cílem projektu D-Care je zvýšit povědomí o inovacích v sociálních službách a vytvoření podmínek pro tvorbu takzvaně chytré péče, která umožní lépe reagovat na výzvy spojené se stárnutím populace při zvyšování efektivnosti, úrovně poskytovaných služeb a kvality života.