S přispěním Nadace ČEZ si škola pořídila dvě nové interaktivní tabule pro třídy 2.A a 3.B.

Na tabulích mohou učitelé i žáci využívat internetové materiály, prezentovat svou práci nebo zpestřit výuku cizích jazyků.

Škola získala od Nadace ČEZ 200 000 korun v rámci grantového řízení Podpora regionů.