Peníze ze SFDI půjdou také do železnice. V Ústeckém kraji má letos začít rekonstrukce v úseku Kyjice – Chomutov, sanace železničního spodku mezi Lovosicemi a Bohušovicemi, v plánu je i rekonstrukce tří mostů na trati Žatec – Plzeň.

Klíčový rozpočet

V Česku se výstavba dopravní infrastruktury z velké míry financuje právě ze SFDI. Proto je podoba jeho rozpočtu pro investory, kterými jsou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železnic, klíčová. Druhým velkým zdrojem peněz je „evropský“ operační program doprava.

Nejvíc peněz z letošního rozpočtu SFDI má jít v kraji na výstavbu čtyř a půl kilometru dálnice mezi Prahou a Louny u Chlumčan. ŘSD dokončuje výběrové řízení na zhotovitele, práce chce zahájit na jaře. „Ve čtvrtek 14. ledna se otvíraly obálky s došlými nabídkami, přičemž ŘSD jich obdrželo osm. Nejvýhodnější z nich podala společnost Metrostav, a to za 1,18 miliardy korun, což je 68 procent předpokládaných nákladů,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Studecký. S uvedením do provozu se počítá v roce 2023, kdy by měla být dálnice D7 v Ústeckém kraji hotová celá, tedy až na úsek u Postoloprt.

Výběrové řízení na zhotovitele probíhá také v případě obchvatu Žiželic mezi Mostem a Žatcem. V tomto případě ŘSD obdrželo sedm nabídek.

Tříkilometrový obchvat obce se má stavět v Česku dosud málo používanou metodou. Státem vybraná firma, která ho postaví, ho nejprve vyprojektuje. Technické řešení zvolí na základě monitoringu sesuvného území žiželického údolí, které překlene nová silnice po 30 metrů vysokém a téměř 400 metrů dlouhém mostě. „Vybraný zhotovitel začne projektovou dokumentací na monitoring sesuvného území, následně zajistí vlastní monitoring. Tyto práce budou trvat minimálně dva roky. Vyhodnocení monitoringu po jeho dokončení se stane podkladem pro realizační dokumentaci stavby. Až následně budou moci být zahájeny práce na samotném obchvatu a přemostění,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Se zprovozněním obchvatu se tak počítá až v roce 2025.

Rozpočet SFDI rovněž počítá s penězi na výstavbu kruhového objezdu v ústeckém Krásném Březně na silnici I/62 Lovosice – Děčín. Na „kruhák“ se změní část mimoúrovňové křižovatky ulic Podmokelská a Pekařská, práce mají začít na podzim.

K nejvýznamnějším stavbám na železnici, s jejichž zahájením v letošním roce počítá rozpočet SFDI, patří rekonstrukce mostů na trati Žatec – Plzeň. Prakticky nový most vyroste přes Ohři u Libočan, rozsáhlá rekonstrukce čeká také dvojici mostů u deset kilometrů vzdálených Kněžic na Podbořansku. Na obě stavby probíhá výběrové řízení na firmy, které je provedou. „Stěžejní práce poběží ve výluce, která je plánovaná od 1. srpna do 29. října 2021. Akce budou vzájemně koordinovány, aby provoz nebyl narušený víc, než je nutné,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Stav 117 metrů dlouhého ocelového příhradového mostu z 19. století přes cyklostezku a řeku Ohři u Libočan je několik let špatný. Vlaky po něm jezdí rychlostí jen deset kilometrů v hodině, opravit se už nedá. Správa železnic proto plánuje jeho rozsáhlou rekonstrukci, která se rovná prakticky demolici. Na jeho místě vyroste nový most, náklady jsou odhadovány na sto milionů korun.