Ústeckou univerzitu čeká největší investice v její historii. Příští rok vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele stavby Centra přírodovědných a technických studií na místě zbourané porodnice v kampusu. Na investici má přes 607 milionů korun. 

„Kromě učeben, přednáškových sálů, kabinetů, děkanátu či velké menzy bylo naším specifickým požadavkem také osm speciálních výzkumných laboratoří polytechnických oborů," potvrdila mluvčí univerzity Jana Šiková s tím, že chybět nebude ani velké parkoviště pro 230 aut.

HOTOVO? DO ROKU 2019

Univerzita momentálně zkontroluje kompletní projektovou dokumentaci a připraví výběrové řízení na zhotovitele. Autorem vítězného architektonického návrhu CPTO se stal tým architektů pod vedením Petra Pelčáka, profesora Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně.

„Věříme, že vše bude pokračovat tak, abychom stavbu CPTO dokončili do konce roku 2019," doplnil rektor Martin Balej.

Na centrum má univerzita vydané stavební povolení již od prosince. „Krajský úřad zamítl jako nepřípustné odvolání Spolchemie proti stavebnímu povolení na výstavbu centra, protože Spolchemie nebyla účastníkem řízení," sdělila mluvčí úřadu Lucie Dosedělová.

POCHVALA ZA SOUTĚŽ

CPTO vyroste v zóně havarijního plánování nedaleké chemičky. „Nikde ve světě zatím nikoho nenapadlo ve vzdálenosti 100 až 200 metrů od výrobny a skladu chlóru postavit soustavu objektů s tak vysokou koncentrací osob," uvedl mluvčí Spolchemie Jan Charvát.

Odborné odhady dle vyjádření Spolchemie tak hovoří až o 200 milionech, které bude muset továrna investovat do bezpečnostních opatření ve svém areálu.

Podle historika Martina Krska je pozitivní, že univerzita vyslyšela kritiku odborné veřejnosti a vyhlásila na nový pavilon architektonickou soutěž. „Je to záruka, že vyroste plnohodnotná architektura. Doposud o svůj majetek univerzita nepečovala a ten končil jako sousto pro demoliční čety," doplnil Krsek.

Dvě otázky pro architekta prof. Petra Pelčáka:

Jak bude stavba náročná z hlediska energií?
Snažili jsme se vymyslet stavbu, která bude udržitelná a bude minimalizovat provozní náročnost. Budova nespotřebovává velké množství energií. To je dáno jak konstrukcí fasády, tak méně okny. Jednoduše řešeno: Používali jsme selský rozum.

Jaké další stavby podobného typu jste už za svou kariéru projektovali?
Vycházeli jsme ze zadaných kritérií, ale budovy podobného typu už za sebou máme. Třeba Filozofickou fakultu a Fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně či Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně.