Opozice však návrh kritizuje coby údržbářský. Prý nepočítá například s rozvojem rekreační zóny na Miladě, ani s financováním projektů, které by sloužily jako podkladová dokumentace k možnému získání dotací. Naproti tomu vedení města argumentuje, že návrh rozpočtu na příští rok je „uměním možného“ právě kvůli strmě rostoucím nákladům ovlivňujícím mimo jiné i daňové příjmy, zároveň se vrací k rozpracovaným investicím z předchozích období.

Návrh rozpočtu podle ústecké mluvčí Romany Macové musí především počítat s masivním nárůstem neinvestičních výdajů. Obsahují nejen platby za likvidaci odpadu, peníze pro městské strážníky, MHD, koupaliště a lázně, muzeum a další. Jsou tu třeba i dotace na kulturní a společenské dění. „Zahrnují 33 milionů pro Severočeské divadlo, nebo tři miliony korun pro pedagogy ze škol ve vyloučených lokalitách, jelikož i v příštím roce mají dostat zvýšené mzdy za práci ve složitých podmínkách. Na podporu kultury a sportu je v rozpočtu pamatováno téměř 70 miliony korun. Zachována zůstane i podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže nebo akcí zdravotně postižených. Půl milionu korun je připraveno na dotace, které pomohou zaplatit aktivity pro seniory,“ přiblížila mluvčí Macová.

Návrh rozpočtu na rok 2023 v kostce
Návrh rozpočtu na příští rok počítá s příjmy 2,5 miliardy korun, výdaje by měly dosáhnout 2,788 miliardy. Rozdíl mezi výdaji a příjmy bude pokryt z přebytků hospodaření. Investice představují zhruba 459,5 milionu, splátky úvěrů více než 102,6 milionu, provozní a další náklady téměř 2,33 miliard korun. Městské obvody by měly obdržet přes 204,2 milionu, což je o 29,2 milionu korun více než letos.

Opozice příliš nad návrhem rozpočtu neplesá a nejspíš ho v hlasování ani nepodpoří. Lídr hnutí PRO! Ústí Richard Loskot považuje opětovně za problematické rozdělení peněz obvodům, které sice dostanou víc peněz na údržbu zeleně, ale i tak jejich financování s kolegy vnímá jako nedostatečné. Investice prý nejsou rozvojové, ale údržbové. Zcela podle jeho názoru chybí kapitola s takovými investicemi, po nichž veřejnost volá už dlouho. „Třeba na Miladu, část jejích modelů je už zpracovaná ve studii a město by na to mohlo být připravené. Nebo oprava povrchu v Pařížské ulici. To by byla investice za 5,5 milionu, což by se v našem rozpočtu ztratilo. Chybí nám finance na přípravu podkladů pro dotace, abychom o ně mohli po vyhlášení hned žádat,“ vypočítával s tím, že se to týká cyklostezek a dalších.

Co se investic týká, najdeme v návrhu rozpočtu rekonstrukce ulic Mezní, Školní, Návětrná a Vojnovičova, rekonstrukci služebny strážníků Na Nivách, rekonstrukci mostku v Ryjické ulici, rozšíření veřejného osvětlení, rozvoj zoo a další. Rozvojový a investiční náměstek Pavel Tošovský (nez.) je komentoval s tím, že bylo velmi složité v současné situaci vybrat, co už „hoří“ a co ještě může a bude muset počkat.

Ilustrační foto
Nebezpečná Bělehradská se zklidnila. Rychlé řidiče zpomalil chytrý semafor

„Návrh rozpočtu obsahuje řadu rozpracovaných důležitých investic. Například silnice v Mezní ulici už praská tak, že další čekání by mohlo znamenat zdražení její rekonstrukce o desítky milionů korun. Naproti tomu často skloňovaná Žukovova v takto katastrofálním stavu není. Ale už je pro ni téměř připravena projektová dokumentace a v nejbližší době s její rekonstrukcí také počítáme. Museli jsme prostě vybrat věci, které vysloveně hoří a je pro ně hotová dokumentace, a dokonce i vybrán dodavatel. Co se dotací týká, Ústí podalo v posledním volebním období mnohonásobně víc žádostí o ně než v uplynulých deseti letech,“ poznamenal.

Co se úvěru týká, podpoří ho i náměstkyně primátora Věra Nechybová (nez.), která jinak byla vždy velkým nepřítelem dalšího zadlužování Ústí nad Labem. Vysvětlila ale, že to bude ve stylu „nula od nuly pojde“ co do dalšího splácení. „Ústí příští rok splatí poslední padesátimilionovou splátku Komerční bance. Pokud bychom získali úvěr nový, pokračovali bychom splácením ve stejné výši. V podstatě tím nenavýšíme zadlužení, ani splátky, což by pro mě bylo nepředstavitelné, pouze je prodloužíme,“ řekla.

Krizové byty v ústecké Matiční ulici. Archivní foto
Krizové byty v Matiční: Mnozí to považují za špatný vtip, ale je to jen dočasné

Návrh rozpočtu a jeho přijetí či nepřijetí obvykle zastupitelé projednávají v prosinci a téměř vždy se při tom strhne dlouhá a emotivní debata. Tradičně návrh nového rozpočtu předkládá primátor města, v současnosti tedy Petr Nedvědický (ANO 2011). Ten si ale myslí, že tentokrát není důvod, aby se financování chodu města a jeho investice staly záminkou vyostřeného politického boje. „Já jsem přesvědčen, že nový rozpočet je dobře zpracovaný, vyvážený a realistický. Problém s financováním obvodů je vyřešen, projednali jsme to s nimi a dostaly, co požadovaly. Úkolem opozice je konstruktivně nesouhlasit a mým naopak prosadit co je možné hlasováním,“ dodal.

Návrh neinvestičních výdajů na rok 2023
Neinvestiční výdaje počítají s více než 2,3 miliardy korun. Kupříkladu náklady na likvidaci odpadů vystoupají o 21,7 milionu na celých 113,2 milionu korun. O 40 milionů vzrostou i výdaje na provoz MHD, příští rok za ni město zaplatí 367,6 milionu. Stejně tak si bude muset město příští rok připlatit o 12,7 milionu navíc za údržbu a opravy místních silnic a chodníků, celkem 49 milionů korun. O dalších 15,2 milionu vzroste i rozpočet městské policie, na 128,6 milionu. O 115,5 milionu, tedy na více než půl miliardy korun vzroste rozpočet odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic. Přičemž 451,6 milionu korun spolkne financování příspěvkových organizací, jako jsou školy, školky a jesle, domovy seniorů, městské služby, zoologická zahrada, muzeum, kulturní středisko, Činoherní studio a další.

Návrh investic na rok 2023
Radní na investice připravili zhruba 459,4 milionu, což oproti minulému období představuje nárůst o 103 milionů korun. Investice do rekonstrukce majetku města činí 171,9 milionu. Zahrnuje to především rekonstrukce komunikací Mezní, Školní, Návětrná a Vojnovičova, rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách, mostku v ulici Ryjická, rozšíření veřejného osvětlení, budování přechodu pro chodce ve Svádově, stavební úpravy krizových bytů v Matiční ulici a další. Projektové práce si vyžádají přes 62 milionů. Na rozvojové investice je určeno 123,8 milionu. Jedná se o přestavbu ubytovny v Čelakovského ulici na smíšený dům, modernizace učeben ZŠ, rekonstrukce běžecké dráhy na stadionu, stavba tenisové haly a akce města, opatření pro zvýšení bezpečnosti v ulici Sociální péče a Bělehradská. Do Fondu pro záchranu a rozvoj zoo se pro rok 2023 počítá s přídělem ve výši 20 milionů, k této částce se doplňuje dalších nevyčerpaných 29 milionů korun z předchozího roku.