Zasedání poroty proběhlo v tanečním sále na Větruši, kde autoři odprezentovali svá řešení před odbornou porotou. Přítomní hodnotící neměli vůbec lehkou práci, protože všechny projekty byly velmi zdařilé.

Zadání představil architekt Pavel Jiroudek: „Pro letošní ročník jsem se rozhodl umístit lokaci záměru do hlubokého labského údolí na jižním předměstí Ústí nad Labem. Oproti loňsku, kdy se zadání nacházelo v rámci nížin a rovin dolního toku řeky Moravy, jsme se přesunuli do dynamické kopcovité krajiny podél řeky Labe. Místo stavby je umístěno mezi trojici základních dominant města, a to konkrétně hrad Střekov, národní přírodní památku Vrkoč a Masarykovo zdymadlo. Místo vybrané pro umístění budoucí Mariny je rovinatý pozemek dlouhý skoro pět set metrů a široký metrů zhruba 80 v zátopové oblasti řeky Labe, z jedné strany ohraničený tokem a z druhé silnicí I/30. Úkolem soutěžících bylo kromě navržení samotné zástavby vypořádat se se spoustou okolních omezení. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, významným problémem mohou být třeba vibrace z blízké železnice. To také musí architekt umět vyřešit."

Plzáci španělští při páření.
Pomohou slimáci v léčbě rakoviny? Ústecká univerzita hlásí zajímavý objev

Smyslem soutěže bylo zpracování čistě teoretické urbanistické a architektonické studie na využití plochy stávajícího veřejného přístavu, který nyní většinou funguje jako docela nevzhledné překladiště materiálů ze silničních vozidel nebo železničních vagonů na nákladní lodě a také jako občasné kotviště výletních lodí zajišťujících plavby po Labi. Studenti měli za úkol navrhnout novou podobu lokality takovým způsobem, který by vhodně navázal na stávající tři významné městské dominanty a dotvořil panoráma jižní části města. Kromě finančního ohodnocení pro trojici nejlepších porotou vybraných projektů mohli autoři obdržet i všemožné tematické publikace od mediálních partnerů a též velmi podstatnou zpětnou vazbu od odborníků v oboru. Soutěž se tak pro některé může stát odrazovým můstkem pro budoucí kariéru.