„V centru se budou prakticky ověřovat didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy. Probíhat v něm budou školení, workshopy a metodické dny, na kterých představíme trendy moderního předškolního vzdělávání a možnosti efektivního využití informačních a komunikačních technologií ve výchovně vzdělávací činnosti," informovala metodička Miluše Vondráková.

Projekt je určen pro učitelky mateřských škol, kterým pomůže v dalším rozvoji a získání přehledu o nových možnostech pro jejich práci.

„Bude to probíhat především v praktické podobě na základě pozitivních zkušeností. Naši lektoři budou předávat ostatním kolegům zkušenosti ze své praxe a také ověřovat nové postupy a metody," vysvětlila Miluše Vondráková.

Otevření se zúčastnily zástupkyně řady ústeckých mateřských školek, kterým děti předvedly například práci s interaktivní tabulí, ukázaly, jak poslouchají nebo nahrávají úkoly a vzkazy na nahrávací klips, pochlubily se svou dětskou videokamerou a dalšími novinkami. Patří k nim například elektronická včelka, kterou děti jednoduše naprogramují a ona pak pojíždí po značkách, zatáčí a zastavuje tam, kde jí děti určily.

„Naše školka je nově rekonstruovaná a podařilo se nám nakoupit moderní digitální vybavení. Hra s ním děti velmi baví. Metodická publikace projektu Školka hrou nás zaujala, je přehledná, ucelená, s množstvím nápadů na vlastní tvorbu a je provázaná s webem. Nové technologie tak díky této publikaci budeme snáze používat a zavádět do vzdělávacích činností," uvedla učitelka školky Lenka Klimešová.