Tvrdí, že během vyšetřování ze spisu zmizely i zásadní dokumenty.

Proč jste se obrátil na ministra?
Jediným mým cílem je, aby více než miliardou zadlužené město a jeho občané dostali zpět peníze, které byly při rekonstrukci ukradené.

Co vás vede k přesvědčení, že tam zmizely peníze? A kolik?
I když podle policejního vyšetřování a usnesení byla rekonstrukce předražená o 53,5 milionu korun, já mám poznatky o tom, že celkové předražení činilo více než 200 milionů korun. Policisté konstatovali, že byl spáchán zvlášť závažný zločin porušování povinností při správě cizího majetku, který způsobilo 27 zastupitelů města, kteří hlasovali pro zvýšení výdajů. A to přes to, že jsem je před hlasováním opakovaně, jak je uvedeno i v policejním usnesení, několikrát upozornil na to, že zakázka je značně předražená. Někteří z nich bohužel sedí za ODS, ČSSD a KSČM v zastupitelstvu dodnes.

O čem se tehdy hlasovalo?
O materiálu bývalého ekonomického náměstka primátora Libora Turka, ve kterém bylo uvedeno, aby zastupitelstvo mimo již schválený rozpočet uvolnilo dalších 53,5 milionu korun. Zdejší firma Insky, která zakázku prováděla, přitom policii popřela, že by o něco takového žádala.

Peníze na co?
V materiálu do zastupitelstva bylo uvedeno, že stavba bude dokončena v kratším termínu, než byl původní plán, a proto musí být nasazeno více dělníků. A tím prý stoupnou i náklady. To ale policie vyvrátila s tím, že se jednalo o nepravdivou informaci danou zastupitelům,

Když policie toto zjistila, proč tedy nikoho nestíhala?
Toto je otázka spíše pro policii. Policisté tvrdí, ačkoli ode mne měli veškeré dokumenty, podklady, že se jim nepodařilo zjistit, jak kdo hlasoval. Naprosto trapně ale vyznívá, že sdělovací prostředky ze svých zdrojů tato jména zastupitelů již několikrát sama od sebe zveřejnila, ale policie vybavená veškerými pravomocemi a dokumenty toho schopna není.

Víte, kdo to byl?
Samozřejmě. Součástí balíku dokumentů k rekonstrukci muzea, kterou jsem policistům předal, byla i prezenční listina ze zastupitelstva se jmenným seznamem zastupitelů, jak kdo hlasoval. Podle mých informací a poznatků se ale tento dokument z policejního spisu ztratil. To je také jeden z hlavních důvodů, proč jsem se obrátil na ministra spravedlnosti. Protože ani krajské ani vrchní státní zastupitelství na tento můj zásadní podnět k posouzení trestní věci vůbec nereagovala.

Jak víte, že se ztratil?
Protože mi policie na moji žádost protokolárně vrátila, sice s velkými problémy, veškeré dokumenty. Ale dva rozhodující kupodivu v tomto balíku chyběly. Úvodní dokument z mé první návštěvy na policii, kde jsem celý případ popisoval a sdělil, na které problémy se při vyšetřování zaměřit, a pak prezenční listina zastupitelů s přílohou, jak kdo hlasoval. Já jsem si to tehdy totiž zaznamenal.

Co od ministra očekáváte?
Aby vše prošetřil, celý vyšetřovací spis nechal nezávisle a objektivně posoudit, a případně kárně potrestal státní zástupce, kteří případ dozorovali. Měli chyby zaznamenat. Tím více, že na ně byli mnou důrazně upozorněni.

Říkal jste, že byste chtěl, aby se peníze vrátily městu. Jak?
Pokud ministr zjistí nedostatky, věřím, že kauzu nechá znovu otevřít a celá věc bude spravedlivě orgány činnými v trestním řízení posouzena a viníci spáchaného zločinu budou potrestáni. Již dnes je nepochybné, že zakázka rekonstrukce muzea byla značně předražená, tak by peníze měla do městské kasy vrátit firma Insky, přestože pravými viníky jsou ti zastupitelé, kteří ji svým hlasováním umožnili značný neoprávněný finanční prospěch. Pokud ale peníze firma odmítne vrátit, nebo je již nebude mít, tak ať škodu zaplatí občanům ti, kteří pro tuto zlodějinu hlasovali. Jsou to zhruba dva miliony na každého zastupitele.