Nedávná návštěva vlády v demisi premiéra Andreje Babiše v Ústeckém kraji stále rezonuje regionem. Končící ministr dopravy Dan Ťok během ní znovu potvrdil, že ministerstvo dopravy trvá na vybudování jezu na řece Labi v Děčíně. Jde o součást koncepce pro vodní dopravu, kterou možná budoucí vládní koalice ANO s ČSSD slibuje v programovém prohlášení schválit. Ochránci přírody jsou v pozoru.

Ekologická organizace Arnika u příležitosti Mezinárodního dne přírodní rozmanitosti (22. května) upozornila na to, že výstavbou labského jezu přijde tamní příroda o evropsky významnou lokalitu, která je domovem vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů.

VZÁCNÁ FLÓRA

„Plavební stupeň zlikviduje cenné štěrkopískové náplavy. Na nich žije přes 200 rostlinných druhů, z toho 37 patří mezi ohrožené rostliny, například drobnokvět pobřežní. Návrhy na přestěhování jsou nevyzkoušené, neprokazatelné a přestěhování ohrožených druhů je tudíž nemožné,“ uvedl mluvčí Arniky Jiří Kaňa s tím, že Česká republika by tak porušovala vlastní zákon o ochraně přírody a krajiny.

Dolní Labe navíc patří mezi nejvýznamnější lokality evropské přírody v rámci sítě Natura 2000.

„Labské bahnité náplavy mají jiný charakter než jejich zbytky na ostatních českých a moravských řekách. Jedinečné jsou také svou rozlohou a tím, jak je řeka vytváří a modeluje. Byla by mezinárodní ostuda, pokud bychom je nedokázali ochránit,“ potvrdila soudní znalkyně v oboru ochrana přírody Eva Volfová, která se sledováním biologicky cenných lokalit v údolí Labe dlouhodobě zabývá.

Jak doplnila koordinátorka projektů ochrany přírody v České republice Nikol Krejčová z Arniky, ekologové iniciují petici, kterou doručí vládě i parlamentu. „Zájemci mohou k ochraně Labe před betonem přispět podpisem výzvy Živé Labe na www.zivelabe.cz,“ vyzvala Krejčová. Petici doposud podepsalo více než 630 lidí.

„Důvodem výstavby jezu, která bude daňové poplatníky podle vlády stát asi pět miliard korun, má být zlepšení splavnosti Labe pro nákladní dopravu. Protože celková koncepce pro Labe, kterou schválila německá vláda, nepočítá s výstavbou jezů potřebných pro splavnost na německé straně, nezlepší se podmínky ani na celém problematickém úseku mezi Ústím nad Labem a Drážďany,” upřesnil Kaňa.

UPŘEDNOSTŇUJÍ VLAKY

Podle jeho názoru je náklad mezi Českou republikou a Německem možné už dnes bez problémů dopravovat po železnici, jejíž kapacita není zdaleka naplněná.

„V současné době se mezi Hamburkem a Českou republikou převáží až 80 % zboží po železnici, zbytek kamiony a pouze výjimečně po Labi. Podle německé vlády je trať využita ze 72 %. Pokud se náklad převážený na lodích a kamiony začne převážet po železnici, stoupne její zatížení o pouhé 2 %,” doplnil Kaňa.

Mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková situaci uklidňuje. „Výklad části programového prohlášení budoucí vlády neziskovou organizací Arnika je opět zbytečně skandální. Vznikající vláda má zájem na výstavbě jezů na Labi, což ovšem deklaruje výčtem případných nezbytných kroků ze strany státu nutných pro realizaci záměru. To je ale jediné, co z programového prohlášení jednoznačně plyne,“ řekla Roubíčková.

„Nadále platí, a nikdo by to neměl jakkoliv zpochybňovat, že pokud nebude možné u Děčína najít kompenzační opatření a postup, který bude v souladu s legislativou českou i evropskou, pak není možné jez realizovat,“ dodala. Podle ní jsou možná kompenzační opatření u Děčína předmětem studií. „Pracují na nich naše rezortní organizace na základě usnesení vlády a jejich výsledek nelze předjímat,” zmínila mluvčí.

Ministerstvo dopravy má jasno. „Zastáváme názor, že splavná labská vodní cesta vhodným způsobem doplňuje existující i plánovanou kapacitu ve velmi přepravně exponovaném směru Praha/Střední Čechy Sasko severomořské přístavy, zejména v kontextu přepravy sypkých substrátů nebo nadrozměrných nákladů,“ řekl Zdeněk Neusar z ministerstva dopravy.

Kdy může být jez hotový, ovšem prozatím neví. „Čekáme na výsledek prověřování možných kompenzačních opatření. Předpokládáme ovšem, že při dosud chybějícím souhlasném stanovisku vyhodnocení vlivu na životní prostředí EIA, nevydaném územním rozhodnutí a stavebním povolení stavba nezačne dříve než v roce 2023,” uzavřel Neusar.