Druhým kolem také pokračuje krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž, která napoví, jak s územím naložit dál. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže plánuje Palivový kombinát Ústí (PKÚ), který má Miladu ve správě, na začátek června. Následovat bude veřejnosti přístupná výstava všech zaslaných návrhů. „Ze šesti ateliérů, které komise vybrala do prvního kola, musí teď tři finalisté detailněji rozpracovat své návrhy. Termín odevzdání výsledných návrhů je letošní 30. duben,“ upřesnila mluvčí PKÚ Hana Volfová.

V letošním roce bude také pokračovat projekt s názvem Rekreační území východ. Předpokládá vybudování přístaviště pro lodě v zátoce pod svahem Rabenov, který zůstal jako jediný v okolí jezera téměř bez výsadby. Přibydou také mola vycházející z příbřežní silnice na západním, východním a severním svahu jezera. „Budou opět sloužit návštěvníkům a rozšíří možnosti vstupu do vody pro plavce,“ přiblížila mluvčí Volfová s tím, že PKÚ v rámci projektu loni nechal nainstalovat plovoucí prvky po obvodu jezera. Součástí prací bylo i vybudování přípojky elektřiny v jižní části východního břehu jezera.

Cyklisté, bruslaři i rodinky na procházkách využívají desetikilometrový asfaltový okruh primárně vystavěný pro záchranáře. Ostatním cestám kolem jezera ale zůstane přírodní charakter jako doposud. Jedinou výjimku budou podle Volfové do budoucna tvořit přístupové cesty k hlavní pláži a jejímu okolí, případně k pláži Trmice.

Své představy o budoucnosti Milady mají i města a obce, které zde mají své pozemky. Například Chabařovice. Podle starosty Josefa Kusebaucha své představy ohledně jezera Milada prosadili při zadání soutěže, kterou PKÚ organizuje. Na západním břehu pod vsí Roudníky preferují nekomerční, klidnější rekreaci. „Prioritou jsou ale Nové Vyklice na pozemcích u ocelárny a v budoucnu snad i s centrem přímo v ocelárně, přestavěné z dotací na regeneraci brownfieldů. Do blízkosti Milady by se tak symbolicky vrátilo osídlení za všechny obce, které musely ustoupit těžbě. Navíc bychom se více propojili s Roudníky,“ popsal starosta Kusebauch.

To, jakou důležitost samosprávy sdružené do Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada, turistické lokalitě přikládají, ilustruje i rozpočet určený na provoz rekreačního zařízení na jeho březích. Ten bude pro letošek stejný jako loňský rok. Činí 547,6 tisíce korun. Ústečtí radní rozhodli, že do něj přispějí stejnou částkou jako loni, tedy zhruba 375,2 tisíce. Svazek obcí zajistil u pláží sociální zařízení, parkovací plochy a možnosti občerstvení v sezóně.

Cykloboxy i studentské workshopy

„Peníze jsou určeny například na doplnění turistické infrastruktury. Například pořízení cykloboxů, opravy, uspořádání studentského workshopu, na slavnostní zahájení a ukončení sezóny, zajištění mobilních toalet pro návštěvníky jezera a další. K tomu plánujeme rozšíření drobných venkovních prvků a úschoven kol, to vše v režii svazku obcí Milada za pomoci mladých architektů v rámci seminárních a ročníkových prací,“ přiblížila mluvčí Ústí Romana Macová.

Náměstek ústeckého primátora Martin Hausenblas připomněl, že v návrhu rozpočtu na letošek město Ústí počítá se zřízením autobusové linky k jezeru. „Nyní projednáváme detaily tak, aby linka mohla fungovat celou letošní sezónu. Věřím, že to Ústečané ocení. Samozřejmě je to podmíněné schválením rozpočtu zastupiteli,“ poznamenal.

Celková délka vybudovaných inženýrských sítí v okolí Milady v současné době dosahuje téměř třiceti kilometrů. Největším dokončeným projektem, který svou výstavbou zasáhl hlavně obě nejvíce využívané lokality na 5. květnu a u Trmic, je stavba centrální kanalizace. Projekt v sobě zahrnoval nejen kanalizační sítě splaškové a dešťové, ale i vodovodní přípojky a rozvod elektrické energie. Stavby sítí budou pokračovat, například stavbou přípojky inženýrských sítí či sociálního zázemí na chabařovické straně jezera. Stejně tak bylo potřeba zrekonstruovat propusti a usazovací jímky Modlanského potoka a další.

Co nejspíš trochu městům a obcím kalí světlou budoucnost Milady, je možnost výstavby přečerpávací elektrárny a nevyjasněné rozhodnutí ohledně zásob uhlí pod Miladou. „V současné době jsou zpracovány studie proveditelnosti ke stavbě přečerpávacích elektráren pro ministerstvo průmyslu a obchodu. O dalším vývoji by měla na jaře rozhodnout vláda,“ dodala mluvčí PKÚ Volfová.