Začátkem listopadu obdržel podnik z tohoto programu tři nové trolejbusy. Příští rok dorazí další čtyři kloubové a šestnáct patnáctimetrových. S prvními šesti, které už podnik zařadil do provozu, tak bude tato škodovácká zakázka zcela kompletní.

Omlazení flotu

Informace potvrdil ředitel podniku Radek Chobot. „Podepsali jsme také smlouvu na dodávku třiceti autobusů typu Iveco Urban Way. Zakázka je rozdělena po deseti vozech. První dorazí z fabriky ve Vysokém Mýtě v březnu, další dvě v dubnu a květnu," sdělil Chobot.

Všechny nové autobusy kromě toho, že jezdí na stlačený zemní plyn, budou bezbariérové nízkopodlažní a dlouhé dvanáct metrů.

Za zakázku podnik zaplatí 182,7 milionu korun, přičemž má ale přislíbenou dotaci z operačního programu Životní prostředí ve výši 85 procent celkové ceny.

Lepší vzduch

„Pro město je vždycky dobré, když MHD pořádně funguje. Čím lépe, tím snadněji lze vytlačit osobní automobily z centra, které pak díky tomu bývá příjemnější pro lidi. Samozřejmě je dobře, že nové autobusy jsou na CNG," zhodnotil ústecký architekt a urbanista Matěj Páral.

Ostatně pohon CNG či trolejbusy odborníci i ekologičtí aktivisté považují obecně za šetrnější k životnímu prostředí. Lékař Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví dlouhodobě zkoumá vliv znečištění ovzduší na člověka. Vysvětlil, že autobusy na CNG i trolejbusy mohou být vítanou změnou pro cestující, kteří pravidelně jezdí MHD na linkách, kde doposud DPMUL užíval busy s naftovým motorem starší výroby.

„Měřili jsme míru znečištění ovzduší na zastávkách a zjistili jsme, že tyto autobusy při zastavení a opětovném rozjetí produkují velké množství ultrajemných prachových částic, které významně poškozují zdraví lidí. Nicméně nemyslím, že by to zlepšilo kvalitu ovzduší v celém městě, je to příliš malé množství, aby se změna promítla v průměrech dlouhodobých měření," pokračoval Miroslav Šuta.

V Evropě

V evropských městech CNG patří ke stále rozšířenější alternativě. Například ve španělské Barceloně tamější dopravní podnik (TMB) provozuje 400 autobusů na tento druh paliva. „CNG vnímáme jako spolehlivé palivo, výhodné nejenom ekologicky, ale především ekonomicky," potvrdil Josep Sarrato Ariño z TMB Barcelona.

V současnosti jezdí v České republice 523 těchto autobusů, během příštích 12 měsíců jich přibude dalších 300. „Podniky s 30 autobusy mohou ušetřit ročně přes deset milionů korun," uvedl Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS).

Muzeální kousky

Omlazení svého flotu DPMÚL už skutečně potřeboval. „Průměrné stáří vozidel má jedno z nejvyšších v republice. Některé z těch, které ještě docela nedávno brázdily ústecké silnice, mají za sebou i patnáct až dvacet let, už by snad mohly sloužit jako muzeální kousky," poznamenal Filip Vlček, provozovatel zájmového informačního portálu o MHD.

Na to reagoval ředitel Chobot s tím, že část starých trolejbusů a autobusů skutečně prodají k muzejním účelům, případně filmařům na zničení. „Většina ovšem skončí ve šrotu," řekl.

Další novinky v rámci IPRM Mobility čekají během poloviny příštího roku, tedy inteligentní zastávky, nový odbavovací systém nebo zavedení platby jízdného pomocí bezkontaktní platební kartou. Poslední novinkou je možnost koupě třicetidenní a devadesátidenní časové jízdenky mobilním telefonem.