Celkem 54 exemplářů topolu nahradí olše lepkavé či jilmy. Důvodem pokácení topolů je jejich špatný zdravotní stav, koruny prosychají a lámou se. Hrozí tak pád na blízkou cyklostezku.

Kmeny pokácených stromů budou ponechány na vhodném stanovišti kvůli zachování vhodných podmínek pro hnízdění ptactva a prostor pro bezobratlé živočichy. V místě po pokácených stromech budou instalovány ptačí budky.

Odbor dopravy a majetku magistrátu Ústí nad Labem žádá vlastníky mol a dalších, které jsou uvázány u stromů, k jejich zajištění jiným způsobem, aby stromy mohly být pokáceny beze škod. Kácení stromů povolil odbor životního prostředí ústeckého magistrátu po konzultaci s ekologickými spolky a iniciativami.