Prvních osm kamenů zmizelých, zvaných stolpersteiny (Stolpersteine), umístili ve čtvrtek 26. ledna před domy s čísly 206, 207 a 551. "Právě tato místa obývali manželé Rothbaumovi, Anna Picková, Regina Steinerová a také Rudolf, Vilém, Gertruda a Hanuš Schiffovi, jejichž osudy kameny připomínají," vysvětlili zástupci magistrátu.

Stolpersteine, kameny zmizelých, jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu.

Na akci dorazili představitelé vedení města, zástupci židovské obce, představitelé České společnosti přátel Izraele a konzulka Velvyslanectví Státu Izrael v České republice Emmanuel Amar. Z úst rabína Karola Sidona zazněla také modlitba.

„V první řadě musím poděkovat paní inženýrce Outlé, která s ideou pořízení kamenů přišla. Bez ní bychom dnes neměli co pokládat. V druhé řadě musím poděkovat panu vrchnímu rabínovi, který k nám při této příležitosti zavítal z Prahy. Je to znamení dobrých vztahů mezi městem Ústí nad Labem, židovskou komunitou a potažmo i se státem Izrael,“ uvedl ústecký primátor Petr Nedvědický.

Autorem kamenů zmizelých je německý umělec Gunter Demnig. O náklady na jejich výrobu se podělili místní politici. "Šlo celkem o 35 500 korun, které na akci věnovali radní ve složení Petr Nedvědický, Eva Outlá, Tomáš Vlach, Pavel Tošovský, Michal Ševcovic, Martin Hausenblas, Miroslava Lazarová, Eva Nováková a Martin Krsek," informoval magistrát.