Krajský úřad rozhodl, že  záměr, jenž zde chce realizovat vlastník pozemku, společnost Bus.Com, má významný vliv na životní prostředí i veřejné zdraví, a vyžaduje tedy velkou EIA. Což znamená, že bude detailně posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Firma si přitom už prostor pro stavbu začala připravovat.

K záměru se negativně vyjádřily rady Ústeckého kraje i města Ústí. Městský radní Pavel Dlouhý jej označil za nehoráznost a řekl, že město udělá vše pro to, aby parkování kamionů ve svém centru zabránilo. V krajním případě by podle něj přistoupilo i k dopravní regulaci či ke stavební uzávěře.

Radní Arno Fišera je s rozhodnutím krajského úřadu spokojený. „Musí skončit praxe, kdy si tady stavěl každý, co chtěl, bez ohledu, jaký to mělo vliv na město a  občany," řekl.

Autobusové nádraží Bus.Com loni v říjnu zrušila, prý bylo nerentabilní. Od té doby je lukrativní plocha uprostřed města prázdná. Firma zde původně chtěla postavit komerční objekt, ale město v novém územním plánu nezměnilo možnosti využití jejího pozemku, je dál určen pro dopravní infrastrukturu.

Proto se Bus.Com podle jednatele Pavla Knechta rozhodla zde zřídit Euroterminal Deltu, neboli odstavné parkoviště pro kamiony a dálkové autobusy. Počítal, že denně by se jich tu vystřídalo asi 70. Což by prý byla menší zátěž, než když tu byl provoz autobusového nádraží s průjezdem až 300 autobusů. Soudil, že městu by naopak prospělo, kdyby kamiony stály na k tomu určeném místě a neparkovaly živelně všude kolem.

Jako možný problém to ale vidí odbory životního prostředí magistrátu i krajského úřadu a magistrátní odbor dopravy. A zásadní nesouhlas 
s předloženou dokumentací vyjádřila také krajská hygienická stanice. „S ohledem na to, že se jedná o velice necitlivý zásah ve vztahu k občanům města, považujeme za nezbytné veřejné projednání záměru," žádala. Bus.Com nyní pro další projednávaní musí dopracovat dokumentaci podle požadavků dotčených orgánů.

Jak šel čas

Autobusové nádraží bylo po válce na Lidickém náměstí.

V padesátých letech se přesunulo k šikmému kostelu.

V osmdesátých letech pak ještě o kousek dál, vedle Labe.

Loni ho vlastník úplně zrušil.