Budova porodnice a chirurgie ve starém areálu Masarykovy nemocnice zmizí. Místo ní vyroste nová budova, ve které budou prostory ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Ministerstvo kultury nevyhovělo žádosti památkářů a občanských aktivistů, aby se budova stala památkou. Univerzita, která vždy byla proti, tak může pokračovat ve svých plánech na výstavbu kampusu.

Podle mluvčí univerzity Jany Šikové rozhodnutí ministerstva dostali v pondělí. „Rozhodnutí obsahuje, vedle rozsáhlého rozkladu shromážděných podkladů k rozhodnutí v průběhu správního řízení, v závěru sdělení, které se stalo pro ústeckou univerzitu pozitivní zprávou. Jedná se o sdělení, že po vyhodnocení výše uvedeného, jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, dospělo ministerstvo kultury k závěru, že pavilon A chirurgie bývalé okresní nemocnice nesplňuje podmínky pro prohlášení věci za kulturní památku," uvedla.

Vedení univerzity rozhodnutí přivítalo. „Na toto rozhodnutí jsme dlouho trpělivě čekali a radost z jeho výsledku skutečně neskrývám. Jsem rád, že budeme moci opět pokračovat v plánovaném rozvoji a budování našeho kampusu," uvedl rektor René Wokoun.

Co se bude dít dál? Univerzita může začít s demolicí celého objektu, aby si uvolnila místo na výstavbu nového pavilonu. Rektor René Wokoun slíbil, že UJEP na jeho podobu vyhlásí architektonickou soutěž.

Zklamaný je naopak Jan Vaca, který patřil ke skupině navrhující vyhlášení památky. „Rozhodnutí nemám. Ale tři architekti, mezi nimi dva špičkoví historikové architektury, řekli, že budova je cenná. Co mohlo být relevantnější?" podivuje se.

Doufá, že na novou budovu univerzita udělá architektonickou soutěž. To rektor slíbil. „Toto rozhodnutí nám také umožňuje zahájit práci na vyhlášení architektonické soutěže na novou budovu místo objektu A tak, aby byla přínosem ústecké architektuře," uvedl Wokoun. Ministerstvo školství na stavbu pavilonu univerzitě dalo 590 milionů. Ovšem jen na novou budovu.