Akce se zúčastnilo 20 firem, které se v lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP prezentovaly propagačními stánky.

Den kariéry se tradičně primárně zaměřuje na vytvoření příležitosti k propojení sféry vzdělávání s trhem práce a prohloubení spolupráce, kterou FVTM s firmami a podniky v regionu dlouhodobě rozvíjí.

Poprvé se této akce zúčastnili také žáci posledních ročníků Střední průmyslové školy Resslova v Ústí nad Labem. Ti se v tomto školním roce rozhodují, na jakou vysokou školu po maturitě nastoupí, a fakulta výrobních technologií a managementu se jim toto rozhodnutí snaží usnadnit a seznámit je i s možnostmi jejich případného uplatnění na trhu práce.