Je vymalováno. Poslední zásadní změnou na půdorysu kampusu ústecké Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) je Centrum materiálů a technologií, které slavnostně otevřeli dnes. „Základní výstavba kampusu tak, jak je dlouhodobě plánována, se tímto posledním přírůstkem uzavírá a do budoucna v univerzitním městečku plánujeme již jen změny drobnějšího charakteru,“ potvrdil Martin Balej, rektor univerzity v Ústí nad Labem.

Výstavba nových budov několika fakult univerzity a jejího dalšího zázemí probíhala na místě bývalého špitálu. Ten začal vznikat na „zelené louce“ na rozhraní města, Klíší a Předlic už v 90. letech 19. století. Areál se během předválečného i poválečného období 20. století dál rozrůstal. Na přelomu 20. a 21. století se ale zdejší části nemocnice začaly stěhovat do jejího novějšího areálu na Bukově. A naopak sem se začaly s rozvojem kampusu postupně stěhovat ty části UJEP, které byly předtím jinde ve městě.

K staré pedagogické fakultě nad bývalou nemocnicí sem přibyly další budovy, a to díky demolici těch starých a zcela nové výstavbě, nebo rekonstrukci starých nemocničních pavilonů. Areál měla univerzita k dispozici od roku 2006. Hotovo je tedy po 16 letech. Na financování výstavby se podílelo ministerstvo školství, program RESTART a další subjekty. Stavby zahajovali a pásky dokončených staveb stříhali různí rektoři, ale i politici z vedení kraje i města, jak o tom hovoří dobové snímky v naší fotogalerii.

I když se už tu nic velkého v dohlednu stavět nebude, okolí projde kultivací. I prostor mezi ulicemi Klíšská a České mládeže. Jde o územní rezervu s budoucí možnou zástavbou. A také součást vybraných ploch z podkladové mapy aktuální soutěže mezi studenty a zaměstnanci UJEP. „Zadáním je předložení návrhu na úpravu a využití vybraných ploch ke zkvalitnění prostředí v kontextu se zlepšením podmínek pro vzdělávací, tvůrčí, naučné, relaxační, volnočasové a další aktivity,“ sdělila mluvčí UJEP Jana Kasaničová.