Stávající kanalizace v Mendělejevově ulici je z betonu vnitřního průměru 500 mm a začala fungovat roku 1926. Jak prokázala její kamerová prohlídka, kanalizace je zkorodovaná a popraskaná.

„Ve špatném stavu jsou rovněž kanalizační šachty, které mají nedostatečný profil a chybí v nich stupadla. Termín dokončení stavby je do 30. listopadu 2017,“ uvedl mluvčí SVS Jiří Hladík s tím, že univerzita následně povrchově upraví dotčenou komunikaci.