Jak při slavnostním otevření uvedl ředitel Městských služeb Ústí nad Labem Tomáš Vohryzka, chtějí být městské služby lídrem v pohřebních službách v Ústí. "Naším cílem je být vzorem pro ostatní z oboru a udávat směr, kterým se v tomto odvětví ubírat do budoucna. Tak, aby ten smutný den pro pozůstalé a pro ty, co pohřby vypravují, byl spojen s trochou pokory, piety a aby byl pokud možno co nejjednodušší a bez problémů," řekl. "Byl bych rád, aby naše pohřební služba fungovala dobře, obsloužila co nejvíce klientů k jejich spokojenosti a aby k nám pozůstalí chodili rádi. V blízké budoucnosti ve spolupráci s panem Krskem z muzea máme v plánu udělat pasportizaci všech hrobů a hrobek tak, abychom věděli, s jakým historickým dědictvím zde vlastně nakládáme," dodal Vohryzka.

Otevření byl přítomen i náměstek primátora Pavel Tošovský. "Chtěl bych pogratulovat k přebudování té pohřební kanceláře. Osobně jsem nebyl rád, když se to v minulosti zrušilo. Je dobře, že lidé již nemusí jezdit až na střekovský hřbitov vyřídit si vše potřebné. Věřím, že i při té neradostné záležitosti si k nám lidé najdou cestu a budou našich služeb využívat. Nabízíme jim zde klidné a důstojné prostředí, ve kterém jim pomůžeme zahájit a provést celý proces rozloučení s jejich zesnulým," uvedl Tošovský.