„Žádnou oficiální žádost spojenou s výstavbou Mariánské kaple město Ústí nad Labem neeviduje," sdělila pouze mluvčí magistrátu Romana Macová.

Čtěte také: Pro lidi na vozíčku je centrum Ústí jako past

Přitom město zhruba před 10 lety vyhlásilo architektonickou soutěž. Komise složená ze zástupců magistrátu, církve, historika a architekta vybrala z 9 přihlášených návrhů vítěze v prosinci 2007. Nejlepší byl návrh Atelieru Ap88 z Heidelbergu vytvořený na podnět a ve spolupráci s ústeckým rodákem Klausem Horstmann-Czechem.

BOHUSLUŽBY V PODZEMÍ

Ústecký arciděkan Páter Miroslav Šimáček připomněl, že základní kámen z kostela Nanebevzetí Panny Marie se šikmou věží nezmizel. „Posvětil jej v roce 2006 ještě biskup Pavel Posád. V žertu o něm říkám, že čeká na vzkříšení. Soudím, že by jistě bylo prospěšné, kdyby město kapli postavilo," řekl Páter Šimáček.

S nápadem obnovit na Mariánské skále kapli přišel někdejší ústecký primátor a ex-ministr Petr Gandalovič s tím, že by město mělo mít svou duši, nejen supermarkety. Právě kaple měla lidské duše kultivovat.

Mohlo by vás zajímat: Jak dobře žít v Předlicích? „Koupit si dům a udržovat ho," říkají starousedlíci

Při vybírání návrhu kladla komise důraz na otevřenost kaple, zvažovala i budoucí praktické problémy, jako jsou potencionální vandalismus a náklady na údržbu. Posuzovala i zázemí bohoslužby a náboženské pouti. Projekt tak počítá s pořádáním obřadů či setkáními v podzemním prostoru, který by měl mít kapacitu pro 50 sedících návštěvníků.

Interiér se měl skládat z lodě, presbytáře s ambonem, zákristie a WC. Bývalé vedení města počítalo, že by moderní kaple byla součástí nového lesoparku, který by po vytěžení lomu zvolna přecházel do nového areálu zoologické zahrady.

Kaple na skále stála od roku 1680 a Ústečané ji postavili jako dík za odvrácení moru ve městě. Za vlády císaře Josefa II. jí hrozilo stržení. Kapli zachránil jeden z ústeckých měšťanů, jemuž se podařilo sjednat dražební výjimku. Znovu otevřít se ji podařilo teprve po rekonstrukci v roce 1815. Mariánskou kapli komunistická správa nechala definitivně strhnout v roce 1976.

Katolická farnost si kapli každoročně připomíná velikonoční poutí na Mariánskou skálu.

Čtěte také: Ústí chce koupit a poté zbourat celou ulici Na Nivách

Další zastavené projekty Kruhová křižovatka na Předmostí
Multifunkční dům na Mírovém náměstí
Obchodní centrum U České besedy
Obytný blok a obchodní centrum na Střekově
Přestavba areálu Corsa