Svůj úmysl vyhlásil veřejně na sociálních sítích. Chce začít „od píky“, aniž by bral v úvahu výsledky soutěže na její podobu před deseti lety, která podle něj nebyla vyhlášena dle regulí komory architektů.

„Připravím architektonickou soutěž a zaplatím projektovou dokumentaci. Poté ihned vstoupím s novým vedením města v dialog ohledně nalezení společné cesty k uvedení projektu do života,“ oznámil Hausenblas.

Zároveň chce přizvat ke spolupráci Ústeckou komunitní nadaci, aby společně zajistili dofinancování stavby. „Rád bych, aby se na stavbě podílelo co nejvíce ústeckých patriotů. Pomoc ze strany nadace mi již byla přislíbena, a to jakmile dokončí předchozí velký projekt,“ přiblížil filantrop.

Ústí nad Labem. Ilustrační foto
Ústí trápí značný úbytek obyvatel a místní části, které se uzavírají do sebe

Informaci potvrdila i manažerka nadace Kateřina Valešová. „Myslíme si, že je to bezvadný nápad. Pouze chceme nejprve dotáhnout do konce zpřístupnění šikmé věže ústeckého kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jsme připraveni mu s kaplí pomoci,“ řekla Valešová.

Stipendijní fond Renesance letos končí a mění název na Fond Renesance Martina Hausenblase. Spolu s přejmenováním se přiklání k novému účelu využití: rekonstrukce památek a drobné architektury utvářející krajinu a jejího ducha.

Kaple stála na skále od roku 1680 jako dík za odvrácení moru ve městě. Už za vlády císaře Josefa II. zpustlé kapli hrozilo stržení.

 Bývalá kaple na Mariánské skále v době své existence Bývalá kaple na Mariánské skále v době své existence Zdroj: zanikleobce.cz

Nakonec ji zachránil jeden z ústeckých měšťanů. Znovu otevřít se ji podařilo po rekonstrukci v roce 1815 po napoleonských válkách. Nakonec ji město nechalo strhnout v roce 1976. „Nezůstalo z ní nic, žádná výbava. Pouze barokní kamenný erb, pár obrázků a archivních záznamů,“ poznamenal ředitel ústeckého muzea Václav Houfek.

Ten také upozornil, že každý projekt znovupostavení kaple Navštívení Panny Marie narazí na dva podstatné problémy. „Je tam hrana lomu, ve kterém stále pokračuje těžba, a chybí tu komunikace i inženýrské sítě od vodovodu přes kanalizaci po elektřinu,“ vyjmenoval Houfek.

Miroslav Kadlec naladil veřejné piano v přístřešku u ústeckého magistrátu.
Do atria magistrátu se po opravě a naladění vrátilo veřejné piano

Co se vzhledu kaple týká, v roce 2007 ústecký magistrát vyhlásil architektonickou soutěž, kterou vyhrál návrh Patrika Lubse z Atelieru ap88 z Heidelbergu, se kterým spolupracoval ústecký rodák a uznávaný sochař Klaus HorstmannCzech.

„Mně přijde poněkud studený. Ovšem kaple na Mariánské skále vždy byla jednou z významných ústeckých dominant. Dochovala se na mnoha obrazech, vedutách a fotografiích,“ doplnil ředitel ústeckého archivu Petr Karlíček.

Návrh na náhradu kaple na Mariánské skále. Zdroj: usti-aussig.net

Katolická farnost si kapličku každoročně připomíná velikonoční poutí na místo, kde na Mariánské skále stávala. Deset let už také čeká v kostele se šikmou věží na své „vzkříšení“ i její posvěcený základní kámen.

„Velmi by mne potěšilo, kdybych ho mohl městu předat při zahájení obnovy. Kaple vždy patřila městu i pozemek, na kterém vyrostla. Bylo by fajn, kdyby tam zase byla,“ dodal arciděkan Miroslav Šimáček.