Úřednice magistrátu zapečetily celkem padesát pokladniček, se kterými budou týmy koledníků obcházet do 14. ledna město.

„Máme připraveno na třicet skupin tříkrálových koledníků. Podmínkou je, aby vždy jeden z nich byl starší osmnácti let. Budou chodit nejen v centru města, ale i na Klíši, na Terase a v dalších čtvrtích. Podobně se vypraví koledníci i do Trmic, Chabařovic a dalších větších míst na Ústecku," uvedla projektová manažerka charity Radka Neprašová.

V loňském roce lidé na Ústecku věnovali na 80 000 korun. Peníze z tříkrálové sbírky 2016 charita použije na nákup elektrických polohovacích lůžek v Domě pokojného stáří sv. Ludmily.