Všechny kasičky, do kterých koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěny místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem, zároveň jsou zapečetěny razítkem Oblastní charity Ústí nad Labem a též opatřeny nálepkou se znakem Charity ČR.

Tříkrálová sbírka 2018 bude zahájena 3. ledna 2018 žehnáním koledníků a kříd v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 14:30 hodin. Koledníky můžete v ulicích města Ústí nad Labem a blízkého okolí potkat v období od 4. do 10. ledna 2018.

Tuto největší dobrovolnickou akci u nás pořádá Charita Česká republika již 19. rokem a na Ústecku zajišťuje koledování Oblastní charita Ústí nad Labem. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě dobrovolníků, studentů a zaměstnanců Charity.

"Výtěžek je určený na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá," uvedla projektová manažerka sbírky Blanka Pleschingerová.

Koledníci vyrazí do ulic s úředně ověřenými kasičkami, průkazkami koledníků, oblečeni do tříkrálových kostýmů, budou zpívat tříkrálovou koledu, oslovovat kolemjdoucí, rozdávat cukříky “na oslazení života“, psát na dveře přání K+M+B a žádat o příspěvek.