Provede je ústecké pracoviště katastrálního úřadu 1. září, připravuje nové mapování. Majitelé by měli do té doby vyznačit na své náklady nesporné hranice pozemků a dostavit se na jednání s úředníky osobně, či vyslat pověřeného zástupce.

Neučiní-li tak, úřad hranice pozemků vyměří, ale též uloží pokutu za porušení pořádku.