Je doplňujícím vzděláním v oboru výtvarná výchova a výtvarné umění. Odehrává se zábavnou formou, nabídne kratší přednášky o výtvarné výchově a výtvarném umění aktuálním i umělecké historii regionu včetně Saska.