Parků má Ústí ale několik. Který je ten správný? Ten centrální s několika tajemnými vodotrysky a lavičkami za tisíce necháme spát. Hezký park je na Klíši, ale moc stínu tam není. Kousek za Domem kultury je také zelená plocha s velkým ježkem, ale park vypadá trochu jinak. Krásná zahrada je u zámečku v Krásném Březně, ale tam není voda a ta přece k parku patří. Vylučovací metodou jste určitě došli k závěru, že poklad bude uložen v parku na Severní Terase.

Hledat můžete začít už v sobotu ráno, v neděli v 18.00 hodin tam už ale nic nebude. Večer je tam ohňostroj.

Nápověda: Když studený pramen necháš za sebou, keramický panák zamíří k cíli, před palisádou zvláštní šišky rostou. Pískovcových soch je v parku dost, jen jedna ukrývá poklad.